xin lý lịch tư pháp ở đâu

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi kiểu quy toan (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi kiểu quy toan (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh dân chúng hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường ăn ý nộp phiên bản chụp thì cần xuất trình phiên bản chủ yếu nhằm so sánh. Trường ăn ý không tồn tại phiên bản chủ yếu nhằm so sánh thì nộp phiên bản sao sở hữu xác thực theo đuổi quy toan của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn phiên bản ủy quyền vô tình huống ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường ăn ý người được ủy quyền là phụ thân, u, phu nhân, ông xã, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn phiên bản ủy quyền). Văn phiên bản ủy quyền cần được công triệu chứng, xác thực theo đuổi quy toan của pháp lý nước Việt Nam. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Hình như, tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người tiêu dùng được miễn hoặc tách phí cần xuất trình những sách vở nhằm chứng tỏ. Bản chính: 0 - Bản sao: 0