with its thousands of rocks and caves

With its thousands of rocks and caves _________ out of the water, Ha Long Bay has won international recognition.

A. being emerged

Bạn đang xem: with its thousands of rocks and caves

B. emerged

C. emerging

D. emerge

Đáp án C

Cụm kể từ "with its thousand of rocks and caves" ko nên căn nhà ngữ nên ko thể lựa chọn D phân chia nó ở thời điểm hiện tại đơn được. Hơn nữa, vì vậy tiếp tục thực hiện câu với nhị mệnh đề song lập cùng nhau tuy nhiên ko sử dụng liên kể từ nên cũng ko đúng đắn. Tại phía trên tớ rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ với động kể từ đem nghĩa dữ thế chủ động, nên fake về dạng Ving.

Dịch nghĩa: Với sản phẩm ngàn những tảng đá và hốc động nhô lên bề ngoài nước, Vịnh Hạ Long đang được dành riêng được sự thừa nhận quốc tế.

DC Circuit Court Nếu ko thì chỉ việc PP là đủ

. 22/02/2020

DC Circuit Court Đều tiêu cực cả, tuy nhiên nếu như địa điểm cần thiết điền đòi hỏi dạng thức thêm thắt ing, thì những các bạn sẽ sử dụng being PP

. 22/02/2020

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

Nguyễn Minh Tiến being Ved thì thông thường sử dụng sau when hoặc giới kể từ. Hoặc đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề. Hoặc sau những động kể từ đi kèm theo Ving

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh A và B

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh Vậy không giống nhau thân thuộc Anh và B là gì ạ ?

. 21/02/2020

Nguyễn Minh Tiến lam bi dong

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh Being + Vp2 dùng làm làm những gì ạ ?

. 21/02/2020

DC Circuit Court chưa em nhé, cụm with... k nên là căn nhà ngữ

. 09/02/2020

Nguyễn Thị Cẩm Hà Tại vế trước vết phẩy em thấy với S rồi,chỉ thiếu thốn động kể từ nữa là dc vậy sao k lựa chọn D ak

. 09/02/2020

Xem thêm: i suddenly remembered that i

DC Circuit Court S là vịnh Hạ Long sau vết phẩy em à

. 03/12/2019

DC Circuit Court its là tính kể từ (sở hữu) tuy nhiên em, đâu nên danh kể từ thực hiện S

. 03/12/2019

Lê Thị Giang Từ its ở phía trên nhập vai trò S thay cho thế mang lại Ha Long Bay ạ?

. 03/12/2019