vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 133

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 tập dượt 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 133

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 133: Luyện tập dượt Quãng đường là điều giải trang 65, 66 Vở bài xích tập dượt Toán 5 tập dượt 2 với đáp án cụ thể mang đến từng bài xích tập dượt canh ty những em học viên ôn lại rèn luyện phương pháp tính quãng lối đi được của một hoạt động đều; cơ hội thực hành thực tế tính quãng đàng. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 132: Quãng đường

Bài tập dượt Toán lớp 5 bài xích 133 là Hướng dẫn giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 2 trang 65, 66. Lời giải bao hàm những thắc mắc với đáp án cụ thể mang đến từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tớ. Các bậc Phụ huynh nằm trong tìm hiểu thêm chỉ dẫn con trẻ của mình học hành ôn luyện, gia tăng tận nhà.

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 133 Câu 1

Tính quãng đàng rồi ghi chép nhập dù trống:

v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

1\frac{3}{4}giờ

90 phút

s (km)

Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời hạn quý phái dạng phân số hoặc số thập phân với đơn vị chức năng đo là giờ.

- Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời gian: s = v × t.

Lưu ý: đơn vị chức năng đo của những đại lượng nên ứng cùng nhau, ví dụ véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng km/giờ, thời hạn với đơn vị chức năng giờ thì quãng đàng với đơn vị chức năng đo là km ...

Đáp án

2 giờ nửa tiếng = 2,5 giờ

Quãng đàng của dù trống trải loại nhất:

s = v ⨯ t = 54 ⨯ 2,5 = 135km

Quãng đàng của dù trống trải loại hai:

s = 12,6 ⨯ 1,25 = 15,75km

1\frac{3}{4} giờ = 1,75 giờ

Quãng đàng của dù trống trải loại ba:

s = 44 ⨯ 1,75 = 77km

90 phút = 1,5 giờ

Quãng đàng của dù trống trải loại tư:

s = 82,5 ⨯ 1,5 = 123,75km

v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

1\frac{3}{4} giờ

90 phút

s (km)

135km

15,75km

Xem thêm: bánh đa trộn

77km

123,75km

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 133 Câu 2

Một người cút xe pháo máy kể từ ngôi nhà khi 7 giờ 42 phút, cho tới TP. Hồ Chí Minh khi 11 giờ 18 phút với véc tơ vận tốc tức thời 42,5 km/giờ. Tính quãng đàng kể từ ngôi nhà người tê liệt cho tới TP. Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn giải

- Tính thời hạn đã từng đi của những người tê liệt = thời hạn khi cho tới TP. Hồ Chí Minh – thời hạn khi cút kể từ ngôi nhà.

- Đổi số đo thời hạn quý phái đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng đàng kể từ ngôi nhà người tê liệt cho tới TP. Hồ Chí Minh tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Tóm tắt

t: 7 giờ 42 phút cho tới 11 giờ 18 phút

v: 42,5 km/giờ

s: ? km

Bài giải

Thời lừa lọc của những người cút xe pháo máy là:

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3h 36 phút

3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đàng người cút xe pháo máy cút được là:

42,5 ⨯ 3,6 = 153 (km)

Đáp số: 153km

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 133 Câu 3

Một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12,6 km/giờ nhập 2\frac{1}{2} giờ. Tính quãng đàng người này đã cút được.

Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời hạn quý phái đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng đàng người này đã cút được tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Bài giải

2\frac{1}{2} giờ = 2,5 giờ

Quãng đàng người tê liệt cút được là:

12,6 ⨯ 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số: 31,5 km

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 133 Câu 4

Một xe pháo ngựa cút với véc tơ vận tốc tức thời 8,6 km/giờ kể từ 8 giờ 50 phút cho tới 10 giờ 5 phút. Tính quãng đàng xe pháo ngựa cút được.

Hướng dẫn giải

- Tìm thời hạn xe pháo ngựa đã từng đi = thời hạn khi cho tới – thời hạn xuất trừng trị.

- Đổi số đo thời hạn quý phái đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng đàng xe pháo ngựa cút được tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Bài giải

Thời lừa lọc xe pháo ngựa cút là:

10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đàng xe pháo ngựa cút được là:

8,6 ⨯ 1,25 = 10,75 (km)

Đáp số: 10,75 km

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 134: Thời gian

Lý thuyết Quãng đàng lớp 5

Bài toán 1: Một xe hơi cút nhập 4 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 42,5 km/giờ. Tính quãng lối đi được của xe hơi.

Bài giải

Quãng đàng xe hơi cút được nhập 4 giờ:

42,5 x 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Nhận xét: Để tính quãng đàng xe hơi cút được tớ lấy quãng đàng xe hơi cút được trong một giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi nhân với thời hạn cút.

Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Ta có: s = v x t

b) Bài toán 2: Một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. Tính quãng đàng người này đã cút được.

Bài giải

2 giờ nửa tiếng = 2,5 giờ

Quãng đàng người này đã cút được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

Lưu ý:

- Đơn vị của quãng đàng tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn, ví dụ véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn với đơn vị chức năng là giờ thì quãng đàng với đơn vị chức năng là km; …

- Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành phép tắc tính nhân nhằm dò xét quãng đàng, ví dụ véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn với đơn vị chức năng là phút thì tớ nên thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút quý phái đơn vị chức năng là giờ rồi mới mẻ vận dụng quy tắc nhằm tính quãng đàng.

>> Chi tiết: Lý thuyết Toán lớp 5: Quãng đường

Bài tập dượt Quãng đàng lớp 5

  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Quãng đàng (Có đáp án)
  • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Quãng đường
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 92: Quãng đường
  • Giải bài xích Toán lớp 5 trang 141: Quãng đường

Trắc nghiệm Quãng đường

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Giải Toán lớp 5 trang 141, 142: Luyện tập dượt Quãng đàng.

Xem thêm: bánh tráng tân nhiên