vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2

Nội dung chỉ dẫn giải Bài: Đôi tai xấu xí xí được Shop chúng tôi biên soạn bám sát cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường. Là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích hùn những em nắm rõ kỹ năng bên trên lớp.

Giải bài xích tập luyện cần thiết - VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu căn vặn (trang 5 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Bạn đang xem: vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2

Sắp xếp những kể từ ngữ trở nên câu và ghi chép lại câu 

a. sườn lưng, phía trên, lạc đà, đem, bướu 

b. cái vòi vĩnh, voi con cái, lâu năm, có 

Trả lời:

a. lạc đà đem bướu ở lưng

b. con cái voi có được cái vòi vĩnh dài

Giải bài xích tập luyện tự động lựa chọn - VBT Tiếng Việt 1 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu 1 (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Điền nhập khu vực trống 

a. oang hay ang? 

Thi th..., cá bống lại ngoi lên phía trên mặt nước. 

b. uây hay ây

Chú mèo ngoe ng... cái đuôi. 

C. uyt hay it? 

 Hà s... khóc vì như thế lo phiền hoảng hốt. 

Trả lời:

a. oang hay ang? 

Thi thoảng, cá bống lại ngoi lên phía trên mặt nước. 

b. uây hay ây

Chú mèo ngoe nguẩy cái đuôi. 

C. uyt hay it? 

 Hà suýt khóc vì như thế lo phiền hoảng hốt. 

Câu 2 (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Đánh lốt X nhập dù rỗng trước câu ghi chép đúng 

Võ sĩ đem body lớn rộng lớn. 

Vỏ sĩ đem body lớn rộng lớn. 

Võ xĩ có body lớn rộng lớn. 

Trả lời:

X

Võ sĩ đem body lớn rộng lớn. 

Vỏ sĩ đem body lớn rộng lớn. 

Xem thêm: công thức phân tử của saccarozơ

Võ xĩ có body lớn rộng lớn. 

Câu 3 (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Chọn kể từ ngữ đích điền nhập khu vực trống 

Ve (vvē) ............. vè ve cái vè loại vật 

Trên (nưng/ lưng) ............. cõng gạch 

Là bọn họ mái ấm cua 

Nghiến (răng/ dăng............. gọi mưa 

Đúng là cụ cóc 

Thích ngồi cắm chắt 

(Truột Chuột) ........ nhắt, con chuột đàn 

Đan (lứi/ lưới) ............. dọc ngang 

Anh em mái ấm nhện. 

(Đồng dao) 

Trả lời:

Ve vẻ vè ve cái vè loại vật 

Trên lưng cõng gạch 

Là bọn họ mái ấm cua 

Nghiến răng gọi mưa 

Đúng là cụ cóc 

Thích ngồi cắm chắt 

Chuột nhắt, con chuột đàn 

Đan lưới dọc ngang 

Anh em mái ấm nhện. 

(Đồng dao) 

Câu 4 (trang 7 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Viết kể từ ngữ hoặc câu phù phù hợp với tranh

Giải VBT Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Đôi tai xấu xí xí | Kết nối tri thức

Trả lời:

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

Giải VBT Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Đôi tai xấu xí xí | Kết nối tri thức

Những chú hươu cao cổ                  Con nhím đang được xù lông

►►CLICK NGAY nhập nút TẢI VỀ sau đây nhằm chuyên chở về Giải vở bài xích tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 trang 5, 6, 7 Bài: Đôi tai xấu xí xí - Kết nối tri thức tệp tin PDF trọn vẹn free.