vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Câu hỏi:

20/09/2019 129,919

A. hướng ra phía xa thẳm địa điểm thăng bằng.

Bạn đang xem: vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

B. nằm trong phía vận động.

Đáp án chủ yếu xác

C. thiên về địa điểm thăng bằng.

D. ngược phía vận động.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đối với vật vận động thì vecto véc tơ vận tốc tức thời luôn luôn nằm trong chiều vận động.

Chọn đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch điều hòa  với chu kì 0,5π s và biên chừng 2 centimet. Vận tốc bên trên địa điểm cân nặng bằng  có chừng lớn

A. 4 cm/s.

B. 8 cm/s.

C. 3 cm/s.

D. 0,5 cm/s.

Câu 2:

Tại một điểm, chu kì xê dịch điều hoà của một con cái nhấp lên xuống đơn là 2s. Sau khi tăng chiều nhiều năm của con cái nhấp lên xuống tăng 21 centimet thì chu kì xê dịch điều hoà của chính nó là 2,2 s. Chiều nhiều năm lúc đầu của con cái nhấp lên xuống này là

A. 101 centimet.

B. 99 centimet.

C. 98 centimet.

D. 100 centimet.

Câu 3:

Biết tốc độ cực lớn và véc tơ vận tốc tức thời cực lớn của một vật xê dịch điều tiết là amax và vmax. Biên chừng xê dịch của vật được xác lập theo dõi công thức:

Xem thêm: công thức tính điện dung

Câu 4:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết bên trên trục Ox, bên trên những thời khắc t1, t2 véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật ứng có mức giá trị là  v1=103cm/s, a1=-1m/s2, v2=-10  cm/s và a2=-3  m/s2 . Li chừng x2 ở thời khắc t2 là:

A. 3 centimet.

B.3  centimet.

C. 1 centimet.

D13cm.

Câu 5:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết. Khi trải qua địa điểm thăng bằng, vận tốc của hóa học điểm là 40 cm/s, bên trên địa điểm biên tốc độ có tính rộng lớn 200 cm/s2. Biên chừng xê dịch của hóa học điểm là

A. 0,1 m.

B. 5 centimet.

C. 8 centimet.

D. 0,8m.

Câu 6:

Một vật tiến hành được 50 xê dịch nhập 4 giây. Chu kỳ 

A. 12,5 s.

B. 0,08 s.

C. 1,25 s.

D. 0,8 s.

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ