vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bình chọn:

4.2 bên trên 151 phiếu

Bạn đang xem: vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Lý thuyết bài xích vệ sinh hệ bài tiết nước tiểuI- Một Số tác nhân đa số tổn hại cho tới hệ bài trừ thủy dịch Hoạt động thanh lọc huyết muốn tạo thủy dịch đầu rất có thể xoàng hiệu suất cao hay tạm dừng trệ hoặc ách tác tự những nguyên vẹn nhân sau Xem cụ thể Điền nhập những dù trống rỗng nhập bảng 40 vày những nội dung tương thích. Điền nhập những dù trống rỗng nhập bảng 40 vày những nội dung tương thích. Xem câu nói. giải

Câu chất vấn 1 trang 130 SGK Sinh học tập 8

Trong những thói thân quen sinh sống khoa học tập, nhằm bảo đảm an toàn hệ bài trừ thủy dịch em tiếp tục sở hữu những thói thân quen nào là và chưa tồn tại thói thân quen nào

Xem câu nói. giải

Câu chất vấn 2 trang 130 SGK Sinh học tập 8Thử đưa ra plan tập thói quen sinh sống khoa học tập nếu như em ko có Xem câu nói. giải