vai trò của ấn độ khi thực dân anh biến ấn độ trở thành thuộc địa

Câu hỏi:

20/05/2020 65,268

A. Là nằm trong địa độc nhất của Anh bên trên châu Á.

Bạn đang xem: vai trò của ấn độ khi thực dân anh biến ấn độ trở thành thuộc địa

B. Là nằm trong địa cần thiết loại nhị (sau Miễn Điện).

C. Là nằm trong địa cần thiết nhất của thực dân Anh.

Đáp án chủ yếu xác

D. Là nằm trong địa độc nhất của Anh bên trên trái đất.

Đáp án C

Đến đằm thắm thế kỉ XIX, thực dân Anh vẫn hoàn thành xong việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở chặn Độ, chặn Độ trở nên nằm trong địa cần thiết nhất của thực dân Anh, cần cung ứng ngày rộng rãi thực phẩm, vật liệu mang lại chủ yếu quốc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khiếu nại lịch sử vẻ vang cần thiết ra mắt nhập thời điểm cuối năm 1885 ở chặn Độ là

A. Nữ hoàng Anh tuyên phụ thân đôi khi là Nữ hoàng chặn Độ

B. thực dân Anh vẫn hoàn thành xong việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở chặn Độ

C. Đảng Quốc dân đại hội được trở thành lập

D. cuộc giành giật giành quyền lực tối cao trong số những chúa phong loài kiến nội địa thực hiện chặn Độ suy yếu

Câu 2:

Trước yên cầu được nhập cuộc tổ chức chính quyền của giai cấp cho tư sản chặn Độ, thái chừng của thực dân Anh như vậy nào?

A. Đồng ý yên cầu của giai cấp cho tư sản chặn Độ

B. Thực dân Anh trực tiếp tay đàn áp dã man

C. Thực dân Anh ngưng trệ bằng phương pháp từng cách

D. Đồng ý yên cầu tuy nhiên cần với những điều kiện

Câu 3:

Từ đằm thắm thế kỉ XIX, giai cấp cho tư sản và đẳng cấp trí thức chặn Độ

A. vẫn không được hình thành

Xem thêm: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

B. những bước đầu trừng trị triển

C. cấu kết thực hiện tay sai mang lại thực dân Anh

D. vẫn từ từ vào vai trò cần thiết nhập cuộc sống xã hội

Câu 4:

Thực dân Anh vẫn hoàn thành xong việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở chặn Độ kể từ thời hạn nào?

A. Đầu thế kỉ XVII

B. Giữa thế kỉ XVII

C. Giữa thế kỉ XIX

D. Cuối thế kỉ XIX

Câu 5:

Tình hình chặn Độ nhập đầu thế kỉ XVII như vậy nào?

A. Chế chừng phong loài kiến ở chặn Độ vẫn lưu giữ ổn định ấn định và trừng trị triển

B. Các tập đoàn lớn phong loài kiến links ngặt nghèo với nhau

C. Chế chừng phong loài kiến chặn Độ phi vào quá trình trở nên tân tiến thịnh đạt nhất

D. Cuộc giành giật giành quyền lực tối cao trong số những chúa phong loài kiến nội địa thực hiện mang lại chặn Độ suy yếu

Câu 6:

Nữ hoàng Anh tuyên phụ thân đôi khi là Nữ hoàng chặn Độ nhập thời hạn nào?

A. Ngày 1 - 1 - 1876

B. Ngày 1 - 1 - 1877

C. Ngày 1 - 1 - 1878

Xem thêm: the more you talk about the situation

D. Ngày 1 - 1 - 1879