vai trò chủ yếu của rừng ngập mặn ở đồng bằng sông cửu long là

Vai trò đa số của rừng ở Đồng vày sông Cửu Long là

Bạn đang xem: vai trò chủ yếu của rừng ngập mặn ở đồng bằng sông cửu long là

A. hỗ trợ mối cung cấp lâm thổ sản có không ít độ quý hiếm tài chính.

B. đáp ứng cân đối sinh thái xanh, chống kháng thiên tai.

C. gom cải tiến và phát triển quy mô tài chính nông, lâm phối hợp.

D. tạo ra tăng diện tích S, môi trường thiên nhiên nuôi trồng thủy sản.

Đáp án B

Sách khối C mang lại 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn ganh đua thpt Moonbook 594.000đ 119.000đ
Sách Tổng ôn địa lý lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông vương quốc Moonbook 200.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID