unit 5 skills 2 lớp 8Lời giải bài bác tập luyện Unit 5 lớp 8 Skills 2 trang 57 vô Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 5 skills 2 lớp 8

1 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. (Làm việc theo đuổi cặp. Hãy để ý những tấm hình và vấn đáp những thắc mắc sau)

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. What can you see in the photos?

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

Gợi ý:

1. In picture a, I see it's a Flower garlands and coloured lanterns festival. In picture b, I see it's a boat racing festival.

2. In Central region of Vietnam might the festival occur.

Hướng dẫn dịch:

1. quý khách hàng hoàn toàn có thể nhận ra gì trong số bức ảnh?

Ở hình a, tôi thấy này đó là Lễ hội hoa đăng và đèn lồng màu sắc. Tại hình b, tôi thấy này đó là liên hoan đua thuyền.

Quảng cáo

2. Lễ hội hoàn toàn có thể ra mắt ở vùng nào là của Việt Nam?

Ở miền Trung nước ta hoàn toàn có thể ra mắt liên hoan.

2 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more phàn nàn TWO words. (Nghe một trong những phần công tác “Duyên dáng vẻ Việt Nam”. Điền vào cụ thể từng khu vực trống không không thật HAI từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. kết thúc

2. young rice

3. fashion shows

4. Race

Nội dung bài bác nghe:

Quảng cáo

Let’s go to lớn the Mekong Delta enjoying the Ooc-om-bok Festival of the Khmer people. It is also called the moon worshiping festival. Traditionally, the Khmer use the festival  to lớn thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the kết thúc of the year of the Khmer calendar. Ooc-om-bok occurs in mid October, according to lớn the lunar calendar. When the Moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to lớn the moon God. Then they take some young rice to lớn feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests. The next day, villagers organize the race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to lớn tourists at the Ooc-om-bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now, let's …

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Hãy về Đồng vì chưng sông Cửu Long hương thụ Lễ hội Ooc-om-bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là liên hoan cúng trăng. Theo truyền thống lịch sử, người Khmer người sử dụng liên hoan nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng tiếp tục ban cho tới chúng ta một vụ mùa bội thu. Nó cũng lưu lại sự kết đôn đốc của năm theo đuổi lịch Khmer. Ooc-om-bok ra mắt vô thời điểm giữa tháng 10 âm lịch. Khi Mặt Trăng ở địa điểm tối đa, những thầy tu và những cố lão dưng lúa non và hoa quả trái cây lên Thần Mặt Trăng. Sau bại liệt, chúng ta lấy một không nhiều lúa non khiến cho trẻ nhỏ ăn và chất vấn bọn chúng về ước ham muốn của bọn chúng. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò nghịch ngợm, coi trình thao diễn thời trang và năng động truyền thống lịch sử và coi những cuộc thi đua thả đèn trời. Ngày ngày tiếp theo, dân thôn tổ chức triển khai cuộc đua. Đây là cuộc đua thuyền thú vị thật nhiều khách hàng du ngoạn. Dưới đó là một số trong những điều khuyên răn cho tới khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ooc-om-bok. Họ ko được đem quần đùi ngố hoặc áo ngắn tay Lúc tham gia những sự kiện tôn giáo. Và ko xả rác rến vô khuôn viên miếu. Và lúc này, hãy…

3 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) (Nghe lại và lưu lại (v) T (True) hoặc F (Sai))

Bài nghe:

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

3. There are lantern contests at the festival.

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

Hướng dẫn dịch:

1. Ok Om Bok là Lễ Cúng Trăng.

2. Vào tối hội, những người dân rộng lớn tuổi hạc nói đến những điều ước của mình.

3. Có những cuộc thi đua đèn lồng bên trên liên hoan.

4. Du khách hàng nên đem âu phục nhã nhặn Lúc dự lễ cúng.

Đáp án:

4 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column (Làm việc group. Đọc những điều khuyên răn tại đây dành riêng cho khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Đặt nó vào đích cột)

a. dress up for the Moon God offering ceremony

b. keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. show respect to lớn the monks and the elders

e. refuse young rice when the elders offer it to lớn you

f. litter the temple ground

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

Dos

Don’ts

- Dress up for the Moon God offering ceremony.

Xem thêm: công thức tính điện dung

- Keep quiet when the monks and the elders are talking.

- Show respect to lớn the monks and the elders.

- Climb on the animal statues in the temple ground.

- Refuse young rice when the elders offer it to lớn you.

- Litter the temple ground.

Hướng dẫn dịch:

Nên làm

Không nên làm

- Hóa trang cho tới lễ cúng Thần Mặt Trăng.

- Giữ im re Lúc những ngôi nhà sư và những trưởng lão đang được rỉ tai.

- Thể hiện tại sự tôn trọng với những ngôi nhà sư và người rộng lớn tuổi hạc.

- Trèo lên tượng thú vô khuôn viên miếu.

- Từ chối cơm trắng non Lúc người rộng lớn mời mọc.

- Xả rác rến xuống khu đất miếu.

5 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tom sent you an tin nhắn. Read part of his tin nhắn below. (Tom tiếp tục gửi cho mình một tin nhắn. Đọc một trong những phần tin nhắn của anh ý ấy bên dưới.)

“... Guess what! My dad is taking bầm with him to lớn Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and don'ts at this festival? ...”

Hướng dẫn dịch:

“... Đoán xem! Thầy tôi đang được trả tôi chuồn nằm trong ông ấy cho tới tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tiếp tục ở bại liệt vô Lễ hội Ok Om Bok. Một số việc nên và tránh việc bên trên liên hoan này là gì? …”

Write an tin nhắn (80 - 100 words) to lớn advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival (Viết tin nhắn (80 - 100 từ) tư vấn cho tới Tom về sự việc nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok)

Gợi ý:

Dear Tom,

I'm happy to lớn hear that you are going to lớn join the Ok Om Bok Festival in Soc Trang Province. Here, I have some advice for you to lớn dos and don'ts at that festival. First, I think you should wear trainers or shoes and comfortable clothes because maybe you must be walk a lot. And then, remember to lớn bring some bottle of water, it will be hot in Soc Trang sánh you will get thirsty. Also, I should remind you that you must not to lớn litter on the ground or lập cập away from your father.

I hope you will have a great time with your dad and enjoy the festival.

Best wishes,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Tom thân thiện mến,

Tôi đặc biệt phấn khởi lúc biết rằng các bạn sẽ nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok ở tỉnh Sóc Trăng. Tại trên đây, tôi sở hữu một số trong những điều khuyên răn cho mình nên và tránh việc thực hiện bên trên liên hoan bại liệt. Trước hết, tôi nghĩ về chúng ta nên chuồn giầy thể thao và ăn mặc quần áo tự do thoải mái vì như thế hoàn toàn có thể chúng ta nên đi dạo nhiều. Và tiếp sau đó, lưu giữ đem theo đuổi một chai nước khoáng, ở Sóc Trăng tiếp tục rét nên các bạn sẽ khát nước. Trong khi, tôi nên nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta ko được xả rác rến xuống khu đất hoặc chạy xa xăm ngoài thân phụ chúng ta.

Tôi kỳ vọng các bạn sẽ sở hữu một thời hạn ấn tượng với thân phụ của người tiêu dùng và tận thưởng liên hoan.

Lời chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất,

Linh

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học