unit 13 lớp 12 language focus


Match a half-sentenec from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép nửa câu ở khuông A nửa câu tương thích ở khuông B.)

Tổng hợp ý đề ganh đua thân thiết kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 13 lớp 12 language focus

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Practise reading these sentences. Make sure you links the words together as shown.

(Thực hành gọi những câu này. Hãy chắc chắn rằng rằng các bạn links những kể từ cùng nhau.)

1. Lookat these pictures. 

(Hãy coi những tấm hình này.)

2. The plane tookoff despite the fog.

(Chiếc máy cất cánh vẫn hạ cánh tuy nhiên đem sương thong manh.)

3. Mrs. Brown's quiteold.

(Bà Brown khá già cả.)

4. She’s fromAustralia.

(Cô ấy tới từ Úc.)

5. She has many friendsin London.

(Cô ấy có khá nhiều các bạn ở Luân Đôn.)

6. It upstairs.

(Nó tại tầng bên trên.)

7. Tomused vĩ đại live here.

(Tom từng sinh sống ở phía trên.)

8. Puton your helmet, please.

(Làm ơn group nón bảo đảm của công ty.)

9. I want vĩ đại moveto the new flat with some friends.

(Tôi mong muốn trả cho tới chung cư mới nhất với một vài đồng chí.)

10. Don’t forget vĩ đại turnoff the lights.

(Đừng quên tắt đèn.)

Grammar 1

II. GRAMMAR

1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B.

(Ghép nửa câu ở cột A nửa câu tương thích ở cột B.)

A

B

 1. Finding a job is becoming

 2. Travelling is becoming

 3. As I waited for my interview, I became

 4. That hole in your pullover is getting

 5. As the conversation went on he became

 6. The suitcase seemed vĩ đại get

 7. Her English is improving; it’s getting

 a. more and more nervous

 b. bigger and bigger

 c.  more and more difficult

 d. more and more talkative

 e. more and more expensive

 f. better and better

 g. heavier and heavier as I carried it upstairs

Lời giải chi tiết:

 1 - c . Finding a job is becoming more and more difficult.

(Tìm một việc làm đang được trở thành càng ngày càng trở ngại rộng lớn.)

 2 - e. Travelling is becoming more and more expensive.

(Du lịch đang được càng ngày càng trở thành giắt đỏ au rộng lớn.)

 3 - a. As I waited for my interview, I became more and more nervous.

(Khi tôi hóng phỏng vấn, tôi dần dần lo ngại rộng lớn.)

 4 - b. That hole in your pullover is getting bigger and bigger.

(Cái lỗ bên trên cái áo phông thun của công ty đang được trở thành to ra hơn.)

 5 - d. As the conversation went on he became more and more talkative.

(Khi cuộc nói chuyện nối tiếp, anh tao trở thành lắm chuyện.) 

 6 - g. The suitcase seemed vĩ đại get heavier and heavier as I carried it upstairs.

(Va li nhượng bộ như trở nên ngày càng nặng nề hơn  Lúc tôi đem nó lên gác.)

 7 - f. Her English is improving; it’s getting better and better

(Tiếng Anh của cô ấy ấy đang rất được cải thiện; nó đang được trở thành chất lượng rộng lớn.)

Grammar 2

Exercise 2: Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + comparative  with the words in brackets

(Hoàn chỉnh những câu sau, người sử dụng cấu hình “comparative + and + comparative" với kể từ nhập ngoặc.)

1. His visit vĩ đại Thành Phố New York seemed vĩ đại get……...because he was very busy at work. (short)

2. Eating and travelling in this đô thị is getting……………. (expensive)

3. As the day went on, the weather got………………... (bad)

4. We had vĩ đại stop the discussion because the question was becoming ……... (complicated)

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got…………………. (good)

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

6. Little John is becoming…………………. (active) 

7. As it was getting dark, it was becoming……………to see everything in the house without electricity. (difficult)

8. I feel happy as my birthday is coming……………. (close)

Lời giải chi tiết:

1. His visit vĩ đại Thành Phố New York seemed vĩ đại get shorter and shorter because he was very busy at work.

(Chuyến thăm hỏi Thành Phố New York của ông nhượng bộ như càng ngày càng cộc vì thế ông cực kỳ vất vả nhập việc làm.)

Giải thích: short là tính kể từ cộc => shorter and shorter

2. Eating and travelling in this đô thị is getting more and more expensive.

(Ăn nốc và đi đi lại lại nhập thành phố Hồ Chí Minh này càng ngày càng giắt đỏ au.)

Giải thích: expensive là tính kể từ dài => more and more expensive.

3. As the day went on, the weather got worse and worse.

(Ngày qua chuyện ngày, khí hậu trở thành ngày càng xấu xa lên đường.)

Giải thích: tính kể từ bad trả thanh lịch dạng đối chiếu rộng lớn là worse.

4. We had vĩ đại stop the discussion because the question was becoming more and more complicated.

(Chúng tôi vẫn nên ngừng cuộc thảo luận vì thế thắc mắc vẫn trở thành mỗi lúc càng phức tạp.)

Giải thích: tính kể từ complicated là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more complicated.

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got better and better.

(Tiếng Anh của công ty lúc này rất hay. Phát âm của công ty ngày càng chất lượng.)

Giải thích: tính kể từ good trả thanh lịch đối chiếu rộng lớn là better.

6. Little John is becoming more and more active.

(Little John trở thành càng ngày càng linh động.)

Giải thích: tính kể từ active là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more active.

7. As it was getting dark, it was becoming more and more difficult to see everything in the house without electricity. 

(Khi trời vẫn tối, mỗi lúc càng khó khăn giúp xem tất cả nhập căn nhà tuy nhiên không tồn tại năng lượng điện.)

Giải thích: tính kể từ difficult là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more difficult.

8. I feel happy as my birthday is coming closer and closer.

(Tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc Lúc sinh nhật của tôi đang tới càng ngày càng ngay sát.)

Giải thích: close là tính kể từ cộc => đối chiếu rộng lớn là closer.

Grammar 3

Exercise 3: Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the comparative. Choose a suitable half-sentence from the box.

(Hoàn chỉnh từng câu sau, người sử dụng cấu trúc: the + comparative, the + comparative. Chọn nửa câu tương thích nhập khuông.)

the faster you will learn               the more I liked him                                the more impatient he became     the better I feel                          the sooner we will arrive              the more you want                                  the higher your bill will be           the better the service

Example: 

The earlier we leave ……………………

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

(Bạn tách lên đường càng nhanh, các bạn cho tới cơ càng nhanh.)

1. The warmer the weather………………………

2. The more you practise your English………………

3. The longer he waited…………………………     

4. The more electricity you use ……………………

5. The more expensive the khách sạn ……………       

6. The more I got vĩ đại know him …………………

7. The more you have ……………………

Lời giải chi tiết:

1. The warmer the weather, the better I feel.

(Thời tiết càng rét mướt tôi càng thấy khỏe khoắn rộng lớn.)

2. The more you practise your English, the faster you will learn.

(Bạn thực hành thực tế giờ Anh phổ biến bàn sinh hoạt giờ Anh càng nhanh chóng.)

3. The longer he waited, the more impatient he became.

(Bạn thực hành thực tế giờ Anh phổ biến bàn sinh hoạt giờ Anh càng nhanh chóng.)

4. The more electricity you use, the higher your bill will he.

(Bạn người sử dụng phổ biến năng lượng điện hóa đơn chi phí năng lượng điện càng tốt.)

5. The more expensive the khách sạn, the better the service.

(Khách sạn càng cao giá cty càng chất lượng.)

6. The more I got vĩ đại know him, the more I liked him.

(Càng biết nhiều về anh ấy tôi càng quí anh.)

7. The more you have, the more you want. 

(Bạn đem phổ biến mình muốn phổ biến.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Test Yourself E - Unit 13 trang 148 Tiếng Anh 12

  Listen vĩ đại the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example.

 • Writing - Unit 13 trang 144 Tiếng Anh 12

  You are going vĩ đại write a mô tả tìm kiếm of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams.

 • Listening- Unit 13 trang 142 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Speaking - Unit 13 trang 141 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) bởi you lượt thích / dislike? Give your reasons.

 • Reading - Unit 13 trang 138 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng song. Nhìn hình và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.