unit 10 lớp 12 language focus


Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chủ yếu câu, sử dụng may / might với 1 động kể từ vô khuông.)

Tổng hợp ý đề ganh đua thân thiện kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 10 lớp 12 language focus

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Practise reading the following sentences, paying attention vĩ đại the stressed syllables.

(Thực hành hiểu những câu sau, để ý cho tới những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề.)

1. Tell bầm the time.

(Cho tôi biết thời hạn.)

2. Show bầm the way.

(Hãy đi đường mang đến tôi.)

3. He bought some carrots and cabbages.

(Anh ấy mua sắm một không nhiều củ cà rốt và cải bắp.)

4. Come for a swim.

(Hãy cho tới tập bơi nhé.)

5. Look at the clock on the mantelpiece.

(Nhìn vô đồng hồ đeo tay bên trên cái áo choàng.)

6. I think he wants vĩ đại go tomorrow.

(Tôi suy nghĩ anh ấy ham muốn chuồn vào trong ngày mai.)

7. It's not the one I want.

(Đó ko nên là loại nhưng mà tôi ham muốn.)

8. Most of them have arrived on the bus.

(Hầu không còn vô số bọn họ đã đi đến bên trên xe pháo buýt.)

9. Walk down the path vĩ đại the over of the canal.

(Đi cỗ xuống con phố cho tới cuối kênh.)

10. I’m going trang chủ today for Christmas.

(Tôi tiếp tục về ngôi nhà vô cơ hội ngày lễ noel.)

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

(Một con cái chim vô tay có mức giá trị như nhì con cái vô những vết bụi dày.)

12. If you don't have the best, make the best of what you have.

(Nếu các bạn không tồn tại những gì tốt nhất có thể, hãy tận dụng tối đa không còn những gì các bạn sở hữu.)

Grammar 1

II. GRAMMAR

Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.

(Hoàn chỉnh câu, sử dụng may / might với 1 động kể từ vô khuông.)

bite (cắn)      break (làm vỡ)         need (cần)      rain (mưa)      slip (trượt chân)        wake (thức dậy)

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

(Mang theo gót dù khi chúng ta rời khỏi ngoài. Trời hoàn toàn có thể mưa.)

2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.

3. Be careful of that dog. It………….you.

4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

6. I don’t want the children vĩ đại play in this room. They ……………..something

Lời giải chi tiết:

2. Don’t make too much noise. You may/might wake the baby up.

(Không thực hiện giờ ồn rất nhiều. quý khách thức tỉnh đứa bé bỏng.)

wake sb up: đánh thức ai dậy.

3. Be careful of that dog. It may / might bite you.

(Hãy cẩn trọng với con cái chó ê. Nó hoàn toàn có thể cắm các bạn.)

4. I don’t think we should throw that letter away. We may / might need it later.

(Tôi ko suy nghĩ tất cả chúng ta nên vứt quăng quật lá thư ê. Chúng tao hoàn toàn có thể cần thiết nó tiếp sau đó.)

5. Be careful. The footpath is very icy. You may / might slip.   

(Hãy cẩn trọng. Đường chuồn đặc biệt băng giá bán. quý khách hoàn toàn có thể bị trượt.)

footpath: lối đi

icy (adj): đóng góp băng

6. I don’t want the children vĩ đại play in this room. They may / might break something.

(Tôi không thích những em đùa vô chống này. Họ hoàn toàn có thể làm vỡ tung đồ vật gi ê.)

Grammar 2

Xem thêm: nêu cấu tạo và chức năng của da

Exercise 2: Complete the sentences, using needn't, with one of the verbs in the box.

(Hoàn chỉnh câu, sử dụng needn't với 1 trong mỗi động kể từ vô khuông.)

   ask (hỏi, yêu thương cầu)     come (đến)      explain (giải thích)         leave (rời bỏ)     tell (kể)       walk (đi bộ)

1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.

(Chúng tao có rất nhiều thời hạn. Chúng tao ko rất cần phải rời chuồn.)

2. I can manage the shopping alone. You …………with bầm.

3. We ……….all the way trang chủ. We can get a xe taxi.

4. Just help yourself if you’d lượt thích something vĩ đại eat. You………….first.

5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.

6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

Lời giải chi tiết:

2. I can manage the shopping alone. You needn’t come with bầm.

(Tôi hoàn toàn có thể chuồn sắm sửa 1 mình. quý khách ko cần thiết chuồn với tôi.)

3. We needn't walk all the way trang chủ. We can get a xe taxi.

(Chúng tao ko cần thiết đi dạo về ngôi nhà. Chúng tao hoàn toàn có thể chuồn xe taxi.)

4. Just help yourself if you’d lượt thích something vĩ đại eat. You needn’t ask first.

(Cứ đương nhiên nếu như mình thích nên ăn những gì. quý khách ko cần thiết xin xỏ phép tắc trước đâu.)

5. We can keep this a secret between ourselves. We needn't tell anybody else.

(Chúng tao hoàn toàn có thể lưu giữ kín này chỉ thân thiện bọn chúng bản thân thôi. Chúng tao ko cần thiết thưa với ai không giống.)

6. I understand the situation perfectly. You needn’t explain further.

(Tôi hiểu không còn tình hình rồi. quý khách ko cần thiết lý giải mặt khác.)

Grammar 3

Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn't.

(Điền câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)

1. We haven't got much time. We must hurry.

(Chúng tao không tồn tại nhiều thời hạn. Chúng tao nên thời gian nhanh lên.)

2. We’ve got plenty of time. We needn’t hurry'.

(Chúng tao có rất nhiều thời hạn. Chúng tao không cần thiết phải vội vàng.)

3. We have enough food at trang chủ ví we …………. go shopping today.

4. Jim gave bầm a letter vĩ đại post. I ………….remember vĩ đại post it.

5. Jim gave bầm a letter vĩ đại post. I …………. forget vĩ đại post it.

6. There’s plenty of time for you vĩ đại trang điểm your mind. You …………. decide now.

7. You …………. wash those tomatoes. They’ve already been washed.

8. This is a valuable book. You …………. look after it carefully and you …………. lose it.

Lời giải chi tiết:

3. We have enough food at trang chủ ví we needn't go shopping today.

(Chúng tao sở hữu đầy đủ đồ ăn ở trong nhà nên tất cả chúng ta ko cần thiết sắm sửa ngày thời điểm ngày hôm nay.)

4. Jim gave bầm a letter vĩ đại post. I must remember vĩ đại post it.

(Jim fake tôi một lá thư nhằm gửi. Tôi nên ghi nhớ nhằm gửi nó.)

5. Jim gave bầm a letter vĩ đại post. I mustn’t forget vĩ đại post it.

(Jim fake tôi một lá thư nhằm gửi. Tôi ko được quên gửi nó.)

6. There’s plenty of time for you vĩ đại trang điểm your mind. You needn’t decide now.

(Bạn có rất nhiều thời hạn nhằm đưa ra quyết định. quý khách ko cần thiết đưa ra quyết định lúc này.)

7. You needn’t wash those tomatoes. They’ve already been washed.

(Bạn ko cần thiết cọ những trái khoáy quả cà chua ê. Chúng đã và đang được cọ tinh khiết.)

8. This is a valuable book. You must look after it carefully and you mustn’t lose it.

(Đây là một trong cuốn sách có mức giá trị. quý khách nên lưu giữ gìn nó cẩn trọng và các bạn ko được làm mất đi nó.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Test Yourself D - Unit 10 trang 116 Tiếng Anh 12

  Listen vĩ đại the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và điền bạn dạng chú giải với ko rộng lớn BA kể từ.)

 • Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12

  Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken vĩ đại solve the following problems. (Làm việc từng song. Đề nghị những hiện tại pháp hoàn toàn có thể triển khai nên được vận dụng nhằm xử lý những yếu tố sau.)

 • Listening - Unit 10 trang 111 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. (Làm việc từng song. Thảo luận và lựa chọn câu vấn đáp chính nhất A, B. C hoặc D.)

 • Speaking - Unit 10 trang 109 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn những hình vù trà câu nói. thắc mắc.)

>> Xem thêm

Xem thêm: anh 9 unit 3 getting started

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.