tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Bạn đang xem: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Xem thêm: ảnh mạng buồn

Tỷ lệ dân sinh sống Thành Thị của Hoa Kỳ cao đa số là do

9 câu trả lời 69119

Hoa Kì là vương quốc đem nền tài chính cải cách và phát triển tiên phong hàng đầu trái đất, khoa học tập kỹ năng cải cách và phát triển mạnh mẽ và uy lực, môi trường thiên nhiên sinh sống tiện nghi (khí hậu, ĐK địa hình, đương nhiên thuận lợi), khoáng sản vạn vật thiên nhiên phong phú. Thu bú mớm dân sinh sống từ không ít vương quốc cho tới dò la tìm tòi việc thực hiện và cải cách và phát triển tài chính. Như vậy, lúc này số lượng dân sinh Hoa Kì càng ngày càng tăng, đa số vì thế tỉ trọng người nhập cảnh càng ngày càng tăng.

Tỷ lệ dân sinh sống Thành Thị của Hoa Kỳ cao đa số là vì :

 + ) Nằm ở trung tâm Bắc Mĩ, tiếp giáp với nhị biển rộng lớn.

Tỷ lệ dân sinh sống Thành Thị của Hoa Kỳ cao ngôi nhà yếu là vì dân nhập cảnh sầm uất.

Có diện tích S bờ cõi đặc biệt lớn

do công nghiệp và công ty trừng trị triển

- Dân cư tập chung chủ yếu ở ven bờ biển Tỉnh Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. - Tỉ lệ dân trở thành thị cao, năm 2004 là 79%.

- Nguyên nhân: do tác động của nhiều yếu tố, chủ yếu ớt là khí hậu, khoáng sản; lịch sử dân tộc khai quật bờ cõi và trình độ phát triển tài chính.

Hoa Kì là vương quốc đem nền tài chính cải cách và phát triển tiên phong hàng đầu trái đất, khoa học tập kỹ năng cải cách và phát triển mạnh mẽ và uy lực, môi trường thiên nhiên sinh sống tiện nghi (khí hậu, ĐK địa hình, đương nhiên thuận lợi), khoáng sản vạn vật thiên nhiên phong phú. Thu bú mớm dân sinh sống từ không ít vương quốc cho tới dò la tìm tòi việc thực hiện và cải cách và phát triển tài chính. Như vậy, lúc này số lượng dân sinh Hoa Kì càng ngày càng tăng, đa số vì thế tỉ trọng người nhập cảnh càng ngày càng tăng.

Hoa Kì là vương quốc đem nền tài chính cải cách và phát triển tiên phong hàng đầu trái đất, khoa học tập kỹ năng cải cách và phát triển mạnh mẽ và uy lực, môi trường thiên nhiên sinh sống tiện nghi (khí hậu, ĐK địa hình, đương nhiên thuận lợi), khoáng sản vạn vật thiên nhiên phong phú. Thu bú mớm dân sinh sống từ không ít vương quốc cho tới dò la tìm tòi việc thực hiện và cải cách và phát triển tài chính. Như vậy, lúc này số lượng dân sinh Hoa Kì càng ngày càng tăng, đa số vì thế tỉ trọng người nhập cảnh càng ngày càng tăng.

Xem thêm: 10 / 10 bằng mấy

Câu căn vặn hot nằm trong ngôi nhà đề