trong điện từ trường các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

Câu hỏi:

24/07/2019 50,454

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. đem phương vuông góc với nhau

Đáp án chủ yếu xác

D. đem phương nghiêng nhau góc 450

Chọn C:

Có phương vuông góc

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. vươn lên là thiên tuần trả theo gót không khí, ko tuần trả theo gót thời hạn.

C. xấp xỉ ngược trộn.

D. xấp xỉ nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng vào khi nói tới năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường vươn lên là thiên đều theo gót thời hạn sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường xoáy vươn lên là thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường vươn lên là thiên theo gót thời hạn sinh đi ra một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy đem những đàng mức độ là đàng cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những đàng cong kín xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường vươn lên là thiên

Câu 3:

Khi vướng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng  λ1 = 60m. Khi vướng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng λ2 = 80m. Khi vướng tiếp nối nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng là

A. 48m.

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

B. 70m.

C. 100m.

D. 140m.

Câu 4:

Sóng năng lượng điện kể từ nhập chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ cơ là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường vươn lên là thiên tăng dần dần đều theo gót thời hạn, nó sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường vươn lên là thiên tuần trả theo gót thời hạn, nó sinh đi ra một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường vươn lên là thiên tăng dần dần đều theo gót thời hạn, nó sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường vươn lên là thiên tuần trả theo gót thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường vươn lên là thiên tăng dần dần đều theo gót thời hạn, nó sinh đi ra một kể từ trường

Câu 6:

Mạch lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ tuy nhiên mạch nhận được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

D. 500m