trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

14/09/2019 62,789

A. Nhiệt phân muối bột NH4NO3 cho tới lượng ko thay đổi .

Bạn đang xem: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

B. Chưng chứa chấp phân đoạn không gian lỏng.

Đáp án chủ yếu xác

C. Đung hỗn hợp NaNO2 và hỗn hợp NH4Cl bão hòa.

D. Đun lạnh lẽo sắt kẽm kim loại Mg với dd HNO3 loãng

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Trong công nghiệp, người tao chưng chứa chấp phân đoạn không gian lỏng nhằm nhận được oxi và nitơ và một trong những khí không giống, vô cơ sức nóng phỏng hóa lỏng của niơ thấp rộng lớn của oxi

Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô group nào là tại đây muốn tạo đi ra thích hợp hóa học khí.

A. Li, Mg, Al.

B. Li, H2, Al.

C. H2, O2.

D. O2, Ca, Mg

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô không gian nhận được thành phầm gồm:

A. FeO, NO2, O

B. Fe2O3, NO2

C. Fe2O3, NO2, O2

D. Fe, NO2, O2

Câu 3:

N2 thể hiện nay tính khử vô phản xạ với

A. H2

B. O2

C. Li

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

D. Mg

Câu 4:

HNO3 loãng ko thể hiện nay tính oxi hoá Khi thuộc tính với hóa học nào là bên dưới đây?

A. Fe.

B. Fe(OH)2

C. FeO

D. Fe2O3

Câu 5:

Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo nên "khói trắng" , hóa học này còn có công thức hoá học tập là :

A. HCl

B. N2

C. NH4Cl

D. NH3

Câu 6:

Axít HNO3 thể hiện nay tính oxi hoá Khi thuộc tính với hóa học nào là sau đây

A. CuO

B. CuF2

C. Cu

D. Cu(OH)2

Câu 7:

Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:

A. NH3, H2O.

B. NH4+ , OH-.

C. NH3, NH4+ , OH-.

D. NH4+ , OH-, H2O, NH3.

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp