trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Câu hỏi:

04/03/2020 14,004

Bạn đang xem: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

A. Tắc đập hoa thay cho thay đổi sắc tố theo đòi nền môi trường

Đáp án chủ yếu xác

B. Cha u thông thường sinh đi ra con cái bạch tạng.

C. Lợn con cái sinh đi ra đem khoanh tai xẻ thùy, chân dị dạng

D. Trên cây hoa giấy tờ đỏ au xuất hiện nay cành hoa trắng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Áp suất rễ được thể hiện nay qua chuyện hiện nay tượng

A. rỉ vật liệu nhựa và ứ giọt

B. rỉ nhựa

C. bay tương đối nước

D. ứ giọt

Câu 2:

Một loại thực vật, ren A: cây cao, ren a : cây thấp; ren B: trái khoáy đỏ au. ren b : trái khoáy Trắng. Cho cây đem loại ren Ab/aB giao phấn với cây đem loại ren Ab/aB. lõi rằng cấu tạo NST của 2 cây không bao giờ thay đổi vô hạn chế phân, tỉ trọng loại hình ở F1 là:

A. 1 cây cao, trái khoáy đỏ au : 1 cây cao, trái khoáy Trắng : 1 cây thấp, trái khoáy đỏ au : 1 cây thấp, trái khoáy Trắng.

B. 1 cây cao, trái khoáy đỏ au : 1 cây thấp, trái khoáy trắng

C. 1 cây cao, trái khoáy Trắng : 2 cây cao, trái khoáy đỏ au : 1 cây thấp, trái khoáy đỏ

D. 3 cây cao, trái khoáy Trắng : 1 cây thấp, trái khoáy đỏ

Câu 3:

Một thành viên đem loại ren Ab/aB giảm phân sinh đi ra gửi gắm tử Abd rung rinh tỉ trọng 18%. Tần số thiến ren thân thích ren A và B là:

A. 36%.

B. 18%.

C. 44%.

Xem thêm: văn tả trường lớp 5

D. 28%.

Câu 4:

Nhận toan nào là tại đây là không đúng?

A. Tất cả những hiện tượng kỳ lạ DT theo đòi loại u đều là DT tế bào chất

B. Di truyền tế bào hóa học hay còn gọi là DT ngoài nhân hoặc DT ngoài nhiễm sắc thể

C. Trong pháp lai thuận - nghịch tặc, nếu như sót lại bộc lộ loại hình tương tự u về tính chất trạng đang được xét thì này đó là DT theo đòi loại mẹ

D. Con lai mang tính chất trạng của u nên DT tế bào hóa học sẽ là DT theo đòi loại mẹ

Câu 5:

Dòng mạch mộc được vận fake nhờ

1. Lực đẩy ( áp suất rễ).

2. Lực hít bởi bay tương đối nước ở lá.

3. Lực link trong số những phân tử nước cùng nhau và với trở nên mạch mộc.

4. Sự chênh chếch áp suất thấm vào thân thích cơ sở mối cung cấp (lá ) và cơ sở chứa chấp ( trái khoáy, củ..)

5. Sự chênh chếch áp suất thấm vào thân thích môi trường xung quanh rễ và môi trường xung quanh khu đất.

A. 1-2-4

B. 1-2-3

C. 1-3-5

D. 1-3-4

Câu 6:

Ở một loại thực vật, ren A quy toan thân thích cao, alen a quy toan thân thích thấp; ren B quy toan trái khoáy red color, alen b quy toan trái khoáy màu sắc vàng; ren D quy toan trái khoáy tròn xoe, alen d quy toan trái khoáy lâu năm. lõi rằng những ren trội là trội trọn vẹn. Cho gửi gắm phấn cây thân thích cao, trái khoáy red color, tròn xoe với cây thân thích thấp, trái khoáy gold color, lâu năm nhận được Fa bao gồm 81 cây thân thích cao, trái khoáy red color, trái khoáy dài; 80 cây thân thích cao, trái khoáy gold color, trái khoáy dài; 79 cây thân thích thấp, trái khoáy red color, tròn; 80 cây thân thích thấp, trái khoáy gold color, trái khoáy tròn xoe. Trong tình huống ko xẩy ra thiến ren, sơ đồ gia dụng lai nào là sau đây mang đến thành phẩm phù phù hợp với phép tắc lai trên?

A. AdaDBbxadadbb

B. ABabDdxababdd

C. ADadBbxadadbb

D. AaBDbdxaabdbd