tripanmitin có công thức là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-04-2022

Bạn đang xem: tripanmitin có công thức là


Chia sẻ bởi: Vũ Minh Triết


Tripanmitin đem công thức kết cấu thu gọn gàng là

Chủ đề liên quan

Công thức kết cấu của ăn ý hóa học (C17H33COO)3C3H5 mang tên gọi là

Este này tại đây tính năng với hỗn hợp NaOH chiếm được natri fomat?

Este X tính năng với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp nhị muối bột. Công thức phân tử của este X hoàn toàn có thể là

Tổng số hóa học cơ học đơn chức đem công thức phân tử C4H8O2 tính năng với hỗn hợp NaOH tuy nhiên ko tráng bạc là

Xem thêm: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Khi đun lạnh lẽo một hóa học Khủng X chiếm được glixerol và lếu láo ăn ý 2 axit Khủng là oleic, panmitic. Hãy cho thấy thêm X đem từng nào công thức cấu tạo?

Đốt cháy 6,0 gam một este X, chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. X đem công thức phân tử là

Cho 13,2 gam este đơn chức no X tính năng vừa vặn đầy đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được 12,3 gam muối bột. Công thức của X là

Cho 2,72 gam CH3COOC6H5 nhập 500 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, đun nhẹ nhõm và khuấy đều cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn, độ quý hiếm của m là

Xem thêm: i last saw him when i was a student

Thủy phân trọn vẹn triglixerit X nhập NaOH, chiếm được 46 gam glixerol và lếu láo ăn ý bao gồm nhị muối bột của nhị axit Khủng là stearic và oleic đem tỉ lệ thành phần mol 1 : 2. Khối lượng muối bột chiếm được là

Cho những tuyên bố sau :
(1) Chất Khủng được gọi công cộng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
(2) Phản ứng thủy phân hóa học Khủng nhập môi trường xung quanh kiềm là phản xạ thuận nghịch
(3) Thuỷ phân htoàn este no, đơn chức mạch hở nhập dd kiềm chiếm được muối bột và ancol.
(4) Đốt cháy trọn vẹn este no mạch hở luôn luôn chiếm được CO2 và H2O đem số mol đều bằng nhau.
Có từng nào tuyên bố đúng?

Một loại hóa học Khủng được tạo nên trở thành vị glixerol và 3 axit Khủng là axit panmitic, axit oleic và axit linoleic. Đun 0,1 mol hóa học Khủng này với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M sau phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn cảnh giác hỗn hợp X (trong quy trình cô cạn ko xẩy ra phản xạ hóa học) sót lại m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là