trên bản đồ tỉ lệ 1

Toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng là nội dung học tập đem tính phần mềm cao vô cuộc sống thường ngày. Chúng bản thân nằm trong phi vào Vuihoc.vn nhằm nằm trong lần hiểu và tập luyện qua quýt những bài bác tập luyện thực hành thực tế nhé.

Bài học tập thời điểm ngày hôm nay đem tính phần mềm rất rất cao vô cuộc sống thường ngày, này là Toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ. Qua bài học kinh nghiệm, những em rất có thể hiểu và nắm chắc phiên bản đồ dùng và vận dụng nhằm suy rời khỏi được chừng nhiều năm bên trên thực tiễn hoặc ngược lại là rất có thể thu nhỏ một chừng nhiều năm nào là cơ vô phiên bản đồ dùng bám theo tỉ lệ thành phần chắc chắn.

Bạn đang xem: trên bản đồ tỉ lệ 1

Vậy em hãy xem xét bám theo dõi nhé!

1. Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng - Tính chừng nhiều năm thiệt bên trên mặt mũi đất

1.1. Ví dụ về phong thái tính chừng nhiều năm thiệt bên trên mặt mũi khu đất phụ thuộc tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

1.1.1. Bài toán 1

Bản đồ dùng ngôi trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ bám theo tỉ lệ thành phần 1:300.

Ví dụ toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Trên phiên bản đồ dùng, cổng ngôi trường rộng lớn 2cm (khoảng cơ hội kể từ A cho tới B). Hỏi chiều rộng lớn thiệt của cổng ngôi trường là bao nhiêu mét?

Bài giải: Các em tiến hành như sau

Chiều nhiều năm thiệt của cổng ngôi trường là:

2 x 300 = 600(cm)

Đáp số: 6m.

 1.1.2. Bài toán 2

Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1:1000000, quãng đàng Thành Phố Hà Nội – Quảng Ninh đo được 112mm. Tìm chừng nhiều năm thiệt của quãng đàng Thành Phố Hà Nội – Quảng Ninh.

Bài giải:

Quãng đàng Thành Phố Hà Nội – Quảng Ninh nhiều năm là:

112 x 1000000 = 112000000 (mm)

Đáp số: 102km

1.2. Quy tắc tính chừng nhiều năm thiệt bên trên mặt mũi khu đất phụ thuộc tỉ lệ thành phần phiên bản đồ 

Bài toán phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

2. Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng - Tính chừng nhiều năm thu nhỏ bên trên phiên bản đồ

2.1. Bài toán tính chừng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng phụ thuộc tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

2.1.1.Bài toán 3

Khoảng cơ hội thân mật nhì điểm A và B bên trên Sảnh ngôi trường là 20m. Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 500, khoảng cách thân mật nhì điểm này là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Bài giải:

20m = 2000cm

Khoảng cơ hội thân mật nhì điểm A và B bên trên phiên bản đồ dùng là:

2000 : 500 = 4(cm)

Đáp số: 4cm 

2.1.2. Bài toán 4

Quãng đàng kể từ trung tâm Thành Phố Hà Nội cho tới Sơn Tây là 40km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 1000000, quãng đàng cơ nhiều năm từng nào mi-li-mét?

Bài giải:

41km = 40000000mm

Quãng đàng kể từ trung tâm Thành Phố Hà Nội cho tới Sơn Tây bên trên phiên bản đồ dùng nhiều năm là:

40000000 : 1000000 = 40(mm)

Đáp số: 40mm.

2.2. Quy tắc tính chừng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng phụ thuộc tỉ lệ thành phần phiên bản đồ 

Học toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

  • Lưu ý: Đơn vị đo của chừng nhiều năm thiệt và chừng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng cần ứng cùng nhau. Phải thay đổi về nằm trong đơn vị chức năng đo trước lúc tính.

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập luyện vận dụng 

Bài 1: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 500 một hình vuông vắn đem chu vi là 280cm. Tính chu vi hình vuông vắn cơ ngoài thực tiễn.

Bài 2: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1:2 000 000, quãng đàng kể từ Nha Trang cho tới Thành phố Sài Gòn đo được 25cm. Hỏi quãng đàng cơ bên trên thực tiễn nhiều năm từng nào ki- lô- mét?

Bài 3: Khoảng cơ hội thân mật nhì tỉnh Hà Giang và Thành Phố Hà Nội là 75km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 100000 thì khoảng cách thân mật nhì tỉnh cơ nhiều năm từng nào xăng ti mét.

3.2. Hướng dẫn đáp án

Bài 1:

Chu vi hình vuông vắn cơ ngoài thực tiễn là: 

280 x 500 = 140000 (cm) =1400 (m)

Đáp số: 1400 m.

Bài 2: 

Quãng đàng bên trên thực tiễn kể từ Nha Trang cho tới Thành phố Sài Gòn nhiều năm số ki lô mét là:

25 x 2000000 = 50 000 000 (cm)

Đổi 50 000 000 centimet = 500 km

Đáp số: 500 km

Bài 3: 

Đổi 75 km = 7 500 000 cm

Khoảng cơ hội của nhì tỉnh cơ bên trên phiên bản đồ dùng là:

7 500 000 : 100 000 = 75 (cm)

Đáp án: 75 centimet.

4. Bài tập luyện tự động luyện phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ(Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 2000 khoảng cách thân mật nhì điểm A và B là 5cm. Tính khoảng cách nhì điểm cơ ngoài thực tiễn.

Bài 2: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 200 chiều nhiều năm hình chữ nhật là 8cm, chiều rộng lớn là 5cm. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ ngoài thực tiễn.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi 50m, chiều rộng lớn vì thế 2/5 chiều nhiều năm. Người tao vẽ hình chữ nhật biểu thị mảnh đất nền cơ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10. Hãy tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật thu nhỏ bên trên phiên bản đồ dùng.

Bài 4: Một vườn rau xanh hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 30m, chiều rộng lớn 25m. Đội tham khảo vẽ phiên bản đồ dùng vườn rau xanh cơ trên giấy tờ bám theo tỉ lệ thành phần 1 : 50. Hỏi bên trên phiên bản đồ dùng, cần vẽ chừng nhiều năm thu nhỏ của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn vườn rau xanh từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1: 10000 cm

Bài 2: 8000 cm2

Bài 3: 

Chu vi : 14 m

Diện tích: 100 m

Bài 4: 

Chiều dài: 60cm

Chiều rộng: 50cm

5. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

5.1. Bài tập luyện SGK trang 155

Bài 1:

Trên phiên bản đồ dùng đem tỉ lệ: 1 : 1000, từng chừng nhiều năm 1mm, 1cm, 1dm ứng với chừng nhiều năm thiệt nào là mang lại bên dưới đây?

Xem thêm: nêu cấu tạo và chức năng của da

1000dm; 1000 cm; 1000 mm

Đáp án:

Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 1000 tao có:

Độ nhiều năm 1mm ứng với chừng nhiều năm thiệt là 1000mm

Độ nhiều năm 1cm ứng với chừng nhiều năm thiệt là 1000cm

Độ nhiều năm 1dm ứng với chừng nhiều năm thiệt la 1000 dm 

Bài 2:

Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

Bài học tập toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Đáp án:

Điền theo lần lượt vô vị trí chấm như sau:

1000cm; 300 dm; 10000 mm; 500 m

Bài 3:

Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 10000, quãng đàng kể từ A cho tới B đo được 1dm. Như vậy chừng nhiều năm thiệt của quãng đàng kể từ A cho tới B là:

Bài tập luyện toán phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Đáp án:

a) Điền S          b) Điền Đ

c) Điền S          d) Điền Đ

5.2. Bài tập luyện SGK trang 158.

Bài 1: 

Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

Tỉ lệ phiên bản đồ

1 : 10000

1 : 5000

1: 20000

Độ nhiều năm thật

5km

25km

2km

Độ nhiều năm bên trên phiên bản đồ

Đáp án:

Học sinh theo lần lượt ghi chép vô vị trí chấm như sau:

Tỉ lệ phiên bản đồ

1 : 10000

1 : 5000

1: 20000

Độ nhiều năm thật

5km

25km

2km

Độ nhiều năm bên trên phiên bản đồ

50cm

5mm

1dm

Chú ýĐổi đơn vị chức năng, rồi tiến hành luật lệ phân tách sẽ được số cần thiết lần, ví dụ:

5km = 500000 cm

500000 : 10000 = 50 (cm) -> Viết 50 vô vị trí chấm

Bài 2 (trang 158 bài bác Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng câu 2)

Quãng đàng kể từ phiên bản A cho tới phiên bản B nhiều năm 12km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 100000, quãng đàng cơ nhiều năm từng nào xăng- ti – mét?

Đáp án:

12km = 1200000 cm

Quãng đàng kể từ phiên bản A cho tới phiên bản B bên trên phiên bản đồ dùng dài:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài bác tập luyện số 3 trang 158/SGK Toán 4) 

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 15m, chiều rộng lớn 10m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi bên trên phiên bản đồ dùng cơ, chừng nhiều năm của từng cạnh hình chữ nhật là từng nào xăng-ti-mét?

Đáp án:

Ta có: 15m = 1500 cm; 10m = 1000 cm

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật bên trên phiên bản đồ dùng là: 1500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật bên trên phiên bản đồ dùng là: 1000 : 500 = 2 (cm)

Đáp số: Chiều nhiều năm 3cm

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

              Chiều rộng lớn 2cm

Qua bài học kinh nghiệm toán lớp 4 phần mềm của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ các em vẫn hiểu rằng thuộc tính của phiên bản đồ dùng vô cuộc sống thường ngày chưa? Dường như, tất cả chúng ta còn học tập được cơ hội hiểu phiên bản đồ dùng, nắm chắc tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng và biết phương pháp tính khoảng cách thiệt bên trên thực tiễn từ là 1 cái phiên bản đồ dùng đem tỉ lệ thành phần. 

Chúc những em học tập thiệt tốt!