trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Câu hỏi:

30/07/2019 32,933

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử tinh chỉnh → phần tử triển khai → phần tử tiêu thụ kích thích

Bạn đang xem: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Đáp án chủ yếu xác

B. Sở phận tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử triển khai → phần tử tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử triển khai → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

D. Sở phận triển khai → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nồng độ glucozơ nhập ngày tiết tăng, cách thức điều tiết ra mắt theo đuổi trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan dạ và tế bào khung hình → glucozơ nhập ngày tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung hình → glucozơ nhập ngày tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung hình → insulin → glucozơ nhập ngày tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan dạ → tế bào khung hình → glucozơ nhập ngày tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận tinh chỉnh nhập cách thức giữ lại thăng bằng nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan dạ, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan tiền sinh sản

Câu 3:

Chức năng của phần tử triển khai cách thức giữ lại thăng bằng nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc hạn chế hoạt động và sinh hoạt nhập khung hình để mang môi trường thiên nhiên nhập về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động nhập những phần tử kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 4:

Cân bởi vì nội môi là giữ lại sự ổn định quyết định của môi trường thiên nhiên trong?

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 5:

Trật tự động chính về cách thức giữ lại áp suất máu là ?

A. Huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu tăng ngày một nhiều → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

B. Huyết áp tăng ngày một nhiều → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén gân máu → tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

C. Huyết áp tăng ngày một nhiều → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường→ thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

D. Huyết áp tăng ngày một nhiều → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu→ tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường

Câu 6:

Những tác dụng nào là tiếp sau đây ko cần của phần tử tiêu thụ kích ứng nhập cách thức giữ lại thăng bằng nội môi?

(1) tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc hạn chế hoạt động và sinh hoạt nhập khung hình để mang môi trường thiên nhiên nhập về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện chuyển đổi ĐK lý hóa của môi trường thiên nhiên nhập cơ thể

Phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 7:

Liên hệ ngược xẩy ra Khi nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường thiên nhiên nhập sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường thiên nhiên nhập trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của phần tử triển khai thực hiện chuyển đổi những ĐK lý hóa ở môi trường thiên nhiên trong

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường thiên nhiên nhập quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích