tốc độ truyền sóng là tốc độ

Câu hỏi:

23/09/2019 52,282

A. truyền trộn dao động

Bạn đang xem: tốc độ truyền sóng là tốc độ

Đáp án chủ yếu xác

B. giao động của những thành phần vật chất

C. vận động của những thành phần môi trường

D. giao động của mối cung cấp sóng

Đáp án A

Tốc chừng truyền sóng là vận tốc truyền trộn giao động.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người đứng cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng là d thì độ mạnh âm là I. Khi người cơ tiến thủ rời khỏi xa cách mối cung cấp âm thêm thắt một quãng 30 m thì độ mạnh âm tách chỉ với I/4. Khoảng cơ hội d thuở đầu là

A. 30 m

B. 7,5 m

C. 15 m

D. 60 m

Câu 2:

Hai điểm M và N nằm ở vị trí và một phía của mối cung cấp âm, bên trên và một phương truyền âm xa nhau chừng một khoảng chừng vì thế a, đem nút độ mạnh âm theo lần lượt là LM = 30 dB và LN = 10 dB. sành mối cung cấp âm là đẳng phía. Nếu mối cung cấp âm cơ bịa bên trên điểm M thì nút độ mạnh âm bên trên N là

A. 12,09 dB

B. 11 dB

C. 12,9 dB

D. 11,9 dB

Câu 3:

Một sóng ngang truyền theo dõi trục Ox với phương trình u = 2cos(6πt - 4πx + π/3) (cm) (x tính vì thế mét và t tính vì thế giây). Tốc chừng truyền sóng bằng

A. 6 m/s

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

B. 1,5 m/s

C. 3 m/s

D. 4,5 m/s

Câu 4:

Tiếng đàn oocgan nghe y sì giờ đàn piano vì thế bọn chúng đem cùng

A. chừng cao và âm sắc

B. độ to

C. tần số

D. độ cao

Câu 5:

Trên mặt mũi một hóa học lỏng đem nhì mối cung cấp sóng phối hợp O1,O2 xa nhau chừng 24 centimet giao động bên trên nằm trong phương trực tiếp đứng với những phương trình uO1=uO2=A cosωt (t tính vì thế s, A tính vì thế mm). Khoảng cơ hội nhanh nhất kể từ trung điểm O của O1O2 cho tới những điểm phía trên đàng trung trực của O1O2 giao động nằm trong trộn với O là 9 centimet. Số điểm giao động với biên chừng vì thế ko bên trên đoạn O1O2

A. 14

B. 18

C. 16

D. 20

Câu 6:

Tại một điểm A cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng vì thế 1 m, người tớ xác lập được nút độ mạnh âm là 80 dB. Biết độ mạnh âm chuẩn chỉnh I0=10−12W/m2 và ngưỡng nghe của tai người là 40 dB. Coi môi trường xung quanh là đẳng phía và bỏ lỡ sự hít vào âm, người đứng cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng nhanh nhất vì thế từng nào thì không hề cảm hứng âm ?

A. 100 m

B. 318 m

C. 314 m

Xem thêm: công thức phân tử của saccarozơ

D. 1000 m