toán lớp 9 bài 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 863 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 9 bài 2

Lý thuyết về căn thức bậc nhì và hằng đẳng thức √A^2= |A|Lý thuyết về căn thức bậc nhì và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Với A là 1 trong biểu thức đại số, người tao goi· Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả điều thắc mắc Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Hình chữ nhật ABCD đem đàng chéo cánh AC = 5cm và cạnh BC = x

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 Trả điều thắc mắc 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Với độ quý hiếm này của x thì... Xem điều giải

Bài 6 trang 10 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Với độ quý hiếm này của a thì từng căn thức sau đem nghĩa:

Xem điều giải

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập dượt 1Tính Xem điều giải

Bài 8 trang 10 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Rút gọn gàng những biểu thức sau:

Xem điều giải

Bài 9 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Tìm x biết: Xem điều giải

Bài 10 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Chứng minh

Xem điều giải

Bài 11 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Tính: Xem điều giải Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Rút gọn gàng những biểu thức sau: Xem điều giải

Bài 14 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Phân tích trở thành nhân tử:

Xem điều giải

Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Giải những phương trình sau: Xem điều giải

Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Giải bài xích 16 trang 12 SGK Toán 9 tập dượt 1. Đố. Hãy dò thám địa điểm sai vô luật lệ minh chứng "Con loài muỗi nặng trĩu vì thế con cái voi" sau đây.

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số chín. Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải bài xích tập dượt Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải