toán lớp 5 trang 158


Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi Lúc cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Phần Trăm thể tích của bể ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 158

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(889972 + 96308\);                                  b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c)  \(3+\dfrac{5}{7}\);                                                  d) \(926,83 + 549,67\). 

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}  = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c)  \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926,83}\\{549,67}\end{array}}\\\hline{\,\,1476,50}\end{array}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ;                     \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ;                 \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ;                    \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm gửi gắm hoán và phối kết hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những số với tổng là số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân với tổng là số bất ngờ.

Lời giải chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

    \(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b)  \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11}} + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 =10 + 28,69 = 38,69

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Không triển khai quy tắc tính, nêu Dự kiến thành quả dò thám \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ;                                b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vày chủ yếu số bại.

Lời giải chi tiết:

a)  \(x + 9,68 = 9,68\)

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

Vậy \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vày chủ yếu số bại.

b)  \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\) 

Ta có   \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ bại tao với : \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vày chủ yếu số bại.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi Lúc cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Phần Trăm thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể tuy nhiên nhì vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

- Đổi thành quả vừa vặn tìm ra bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhất: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi vĩnh loại hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả nhì vòi: ...% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là : 

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

              \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                           Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép với những số bất ngờ, phân số, số thập phân đều phải có những đặc điểm sau:

Tính hóa học gửi gắm hoán:          \(a + b = b + a\)

Tính hóa học kết hợp:             \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với 0:                       \(a + 0 = 0 + a = a\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện luyện

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe pháo máy lên đường và một khi và lên đường trái chiều nhau. Ô tô lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe pháo máy lên đường kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ nửa tiếng xe hơi và xe pháo máy gặp gỡ nhau bên trên C. Hỏi quãng lối AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện luyện

  Chuyển trở nên quy tắc nhân rồi tính:

 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép phân tách

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.