toán lớp 5 luyện tập trang 137

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 137

Giải bài xích tập luyện trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập luyện Nhân phân tách số đo thời hạn cho tới một số trong những bao bao gồm đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài xích tập luyện Toán 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên áp dụng quy tắc nhân và quy tắc phân tách những số đo thời hạn nhằm giải những bài xích tập luyện Toán. Để học tập chất lượng môn Toán lớp 5, chào những em nằm trong tìm hiểu thêm lời nói giải cụ thể Toán lớp 5 trang 137 này.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 136: Chia số đo thời hạn cho 1 số

1. Video chỉ dẫn Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 Toán 5 trang 137

Hướng dẫn giải bài xích Luyện tập luyện Nhân phân tách số đo thời hạn cho tới một số trong những Toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137). Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh đáp án bài xích thực hiện của tớ tại đây.

2. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 1

Tính

a) 3h 14 phút x 3

b) 36 phút 12 giây : 3

c) 7 phút 26 giây x 2

d) 14 giờ 28 phút : 7

Phương pháp giải

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với quy tắc nhân, quy tắc phân tách những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành phẩm tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Đáp án

a) 3h 14 phút x 3 = 9h 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 phút 4 giây

c) 7 phút 26 giây x 2 = 14 phút 52 giây

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 tiếng đồng hồ 4 phút

Ta bịa đặt tính như sau:

Luyện tập luyện Toán 5 trang 137

3. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 2

Tính

a) (3 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút) x 3

b) 3h 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút x 3

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

Phương pháp giải

- Ta tiến hành tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số tự động nhiên: biểu thức với vết ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tính theo thứ tự quy tắc nhân, phân tách trước, quy tắc nằm trong, trừ sau sau.

- Khi tính sau từng thành phẩm tớ cần ghi đơn vị chức năng đo tương ứng

- Nếu số phút to hơn hoặc vì chưng 60 thì tớ tiến hành quy đổi lịch sự đơn vị chức năng to hơn của phút là giờ; số giây to hơn hoặc vì chưng 60 thì tớ tiến hành quy đổi lịch sự đơn vị chức năng to hơn của giây là phút.

Đáp án

a) (3 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3 (65 phút = 1 giờ 5 phút)

= 6 giờ 5 phút × 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3h 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút × 3

= 3h 40 phút + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

= 3h 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

4. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 3

Trung bình một người thợ thuyền thực hiện đoạn 1 thành phầm không còn 1 giờ 8 phút. Lần loại nhất người cơ thực hiện được 7 thành phầm. Lần loại nhị người cơ thực hiện được 8 thành phầm. Hỏi cả nhị đợt người cơ cần thực hiện nhập từng nào thời gian?

Xem thêm: daklak.edu

Phương pháp giải

Cách 1:

- Thời gian trá thực hiện 7 thành phầm = Thời gian trá thực hiện 1 thành phầm × 7.

- Thời gian trá thực hiện 8 thành phầm = Thời gian trá thực hiện 1 thành phầm × 8.

- Thời gian trá thực hiện cả gấp đôi = thời hạn thực hiện 7 thành phầm + thời hạn thực hiện 8 thành phầm .

Cách 2:

- Tìm tổng số thành phầm thực hiện nhập 2 lần: 7 + 8 = 15 thành phầm.

- Thời gian trá thực hiện cả gấp đôi = Thời gian trá thực hiện 1 thành phầm × 15.

Đáp án

Cách 1:

Lần loại nhất thực hiện 7 thành phầm thất lạc số thời hạn là:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút

Lần loại nhị thực hiện 8 thành phầm thất lạc số thời hạn là:

1 giờ 8 phút x 8 = 9h 4 phút

Cả gấp đôi người cơ thất lạc số thời hạn là:

7 giờ 56 phút + 9h 4 phút = 17 giờ

Cách 2:

Số thành phầm người cơ thực hiện cả gấp đôi là:

(7 + 8) = 15 (sản phẩm)

Thời gian trá thực hiện 15 thành phầm là:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ

5. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 4

Điền vết '>','<' hoặc '='

4,5 giờ ... 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút ... 2 tiếng đồng hồ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 ... 2 tiếng đồng hồ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút

Đáp án

+) 4,5 giờ > 4 giờ 5 phút

Ta có: 4, 5 giờ = 4 giờ một phần hai tiếng > 4 giờ 5 phút

+) 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 tiếng đồng hồ 17 phút x 3

Ta có:

8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút

2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút

Vậy 8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 tiếng đồng hồ 17 phút x 3

+) 26 giờ 25 phút : 5 < 2 tiếng đồng hồ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút

Ta có:

26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút

2 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút = 5 giờ 25 phút.

Vậy 26 giờ 25 phút : 5 < 2 tiếng đồng hồ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút

6. Bài tập luyện Nhân phân tách số đo thời hạn với cùng một số

Bài tập luyện Nhân số đo thời gian

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Nhân số đo thời gian
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
  • Giải bài xích tập luyện trang 135 SGK Toán 5: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 2 bài xích 126: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 87: Nhân số đo thời hạn với cùng một số

Bài tập luyện Chia số đo thời gian

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Giải bài xích tập luyện trang 136 SGK Toán 5: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 127: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 88: Chia số đo thời hạn cho 1 số

7. Trắc nghiệm Nhân, phân tách số đo thời hạn với cùng một số

>> Xem khá đầy đủ bên trên đây: Trắc nghiệm Nhân, phân tách số đo thời hạn với cùng một số

Ngoài những dạng bài xích tập luyện SGK Toán lớp 5, những em học viên lớp 5 còn rất có thể tìm hiểu thêm lời nói giải hoặc Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5.

Xem thêm: hình nền iphone 14 pro max 4k