toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Câu hỏi:

27/07/2019 155,447

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và lòng tin của quả đât được áp dụng nhập quy trình phát hành là mức độ làm việc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những nhân tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nhân tố nào là bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát hành.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát hành.

D. Thương hiệu vật hóa học.

Câu 2:

Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của quả đât lên đối tượng người sử dụng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu phát hành.

D. vật liệu.

Câu 3:

Yếu tố nào là sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và ra quyết định nhất nhập quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc văn minh.

Câu 4:

Quá trình phát hành bao gồm những nhân tố nào là bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát hành của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. dẫn đến những độ quý hiếm vật hóa học và lòng tin.

C. gom con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Câu 6:

Yếu tố nào là bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm mạng vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu xây cất.

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10