toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2 Trong Ví dụ bên trên, Xem tiếng giải Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2Lúc 6 giờ, một xe cộ máy xuất phát kể từ A nhằm cho tới B Xem tiếng giải

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 38 trang 30 SGK Toán 8 tập luyện 2. Điểm đánh giá Toán của một đội nhóm tiếp thu kiến thức được mang đến vô bảng sau:

Xem tiếng giải

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2Lan mua sắm nhì loại mặt hàng và cần trả tổng số 120 ngàn đồng Xem tiếng giải

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2

Năm ni, tuổi hạc u hấp tấp 3 chuyến tuổi hạc Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ từ hấp tấp gấp đôi tuổi hạc Phương thôi. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

Xem tiếng giải

Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Một số bất ngờ sở hữu nhì chữ số. Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng hấp tấp nhì chuyến chữ số hàng trăm. Xem tiếng giải Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài bác 43 trang 31 SGK Toán 8 tập luyện 2. Tìm phân số sở hữu bên cạnh đó những đặc thù sau: Xem tiếng giải

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2

Điểm đánh giá Toán của một tấm được mang đến vô bảng bên dưới đây:

Xem tiếng giải

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Tính số tấm thảm len nhưng mà nhà máy cần tết theo đuổi hợp ý đồng. Xem tiếng giải Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2Bà An gửi vô quỹ tiết kiệm chi phí x ngàn đồng với lãi vay hàng tháng là a% (a là một số trong những mang đến trước) và lãi mon này được xem gộp vô vốn liếng mang đến mon sau Xem tiếng giải

Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 48 trang 32 SGK Toán 8 tập luyện 2. Năm ngoái, tổng số dân của nhì tỉnh A và B là 4 triệu. Năm ni, số lượng dân sinh của tỉnh A tăng thêm một,1%, còn số lượng dân sinh của tỉnh B tăng thêm một,2%.

Xem tiếng giải

Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài bác 49 trang 32 SGK Toán 8 tập luyện 2. Đố: Lan sở hữu một miếng bìa hình tam giác ABC vuông bên trên A, cạnh AB = 3cm. Xem tiếng giải