toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

20 Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Bài ghi chép trăng tròn Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án bao gồm những dạng bài bác tập dượt về Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình lớp 8 kể từ cơ phiên bản đến nâng lên canh ty học viên lớp 8 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình.

Bài 1: Mẹ rộng lớn con cái 24 tuổi hạc. Sau hai năm nữa thì tuổi hạc u vội vàng 3 thứ tự tuổi hạc con cái. Tuổi của con cái lúc bấy giờ là:

Bạn đang xem: toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Quảng cáo

   A. 5.   B. 10.

   C. 15.   D. trăng tròn.

Lời giải:

Gọi số tuổi hạc của con cái thời điểm hiện tại là x (Tuổi) (x ∈ N)

→ số tuổi hạc của u là x + 24 (Tuổi)

Theo bài bác đi ra tớ có: 3(x + 2) = x + 24 + 2

⇔ 3x + 6 = x + 26

⇔ 2x - trăng tròn = 0

⇔ x = 10

Vậy thời điểm hiện tại tuổi hạc của con cái là 10 tuổi hạc.

Chọn đáp án B.

Bài 2: Tìm nhì số ngẫu nhiên chẵn tiếp tục biết biết tích của bọn chúng là 24 là:

   A. 2;4   B. 4;6

   C. 6;8   D. 8;10

Lời giải:

Gọi 2 số chẵn tiếp tục cần thiết tìm hiểu là x; x + 2 (x phân chia không còn 2; x ∈ N)

Theo bài bác đi ra tớ có: x(x + 2) = 24 ⇔ x2 + 2x - 24 = 0

⇔ (x - 4)(x + 6) = 0 ⇔ x = 4 (Do x + 6 > 0 ∀ x ∈ N)

Vậy nhì số cần thiết tìm hiểu là 4; 6.

Bài 3: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 3cm. Chu vi hình chữ nhật là 100cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

Quảng cáo

   A. 23,5cm   B. 47cm

   C. 100cm   D. 3cm

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là x(cm) (x > 0)

→ Chiều lâu năm hình chữ nhật là x + 3(cm)

Do chu vi hình chữ nhật là 100cm nên tớ có:

2[ x + (x + 3) ] = 100 ⇔ 2x + 3 = 50 ⇔ x = 23,5

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật là 23,5cm

Chọn đáp án A.

Bài 4: Một xe đạp điện phát xuất kể từ điểm A, chạy với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/h. Sau cơ 6 giờ, một xe cộ tương đối xua đuổi theo đòi với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Hỏi xe cộ tương đối chạy vô bao lâu thì đuổi theo kịp xe cộ đạp?

   A. 1h   B. 2h

   C. 3h   D. 4h

Lời giải:

Gọi t ( h ) là thời hạn kể từ khi xe cộ tương đối chạy đến thời điểm đuổi theo kịp xe cộ đạp; t > 0.

⇒ t + 6 ( h ) là thời hạn Tính từ lúc khi xe đạp điện chuồn đến thời điểm xe cộ tương đối đuổi theo kịp.

+ Quãng lối xe đạp điện chuồn được là s1 = 15( t + 6 ) km.

+ Quãng lối xe cộ tương đối chuồn được là s2 = 60t km.

Vì nhì xe cộ xuất trị bên trên điểm A nên những lúc bắt gặp nhau s1 = s2.

Khi cơ tớ có: 15(t + 6) = 60t ⇔ 60t - 15t = 90 ⇔ t = 2(h) (thỏa mãn)

Vậy xe cộ tương đối chạy được 2 tiếng đồng hồ thì đuổi theo kịp xe đạp điện.

Chọn đáp án B.

Bài 5: Một người chuồn kể từ A cho tới B. Trong nửa quãng lối đầu người cơ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h phần lối còn sót lại chuồn với vận tốc 30km/h. Vận tốc khoảng của những người cơ Lúc chuồn kể từ A cho tới B là:

Quảng cáo

   A. 20km/h   B. 20km/h

   C. 25km/h   D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời khoảng của những người cơ là: x(km/h)

Gọi chừng lâu năm nửa quãng lối AB là: a(km)

Khi cơ tớ có:

+ Thời gian trá chuồn nửa quãng lối đầu là: a/20(h)

+ Thời gian trá chuồn nửa quãng lối sau là: a/30(h)

→ Thời gian trá chuồn cả quãng lối AB là:

Do cơ tớ có:Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời cần thiết tìm hiểu là 24km/h

Chọn đáp án B.

Bài 6: Một người chuồn xe đạp điện kể từ A cho tới B xa nhau 24km. Khi chuồn kể từ B quay trở lại A người cơ tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 4km/h đối với khi chuồn, nên thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là một phần hai tiếng. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Lúc chuồn kể từ A cho tới B.

   A. 12km /h     B. 15km/h

   C. 20km/h     D.16km/h

Lời giải:

Đổi một phần hai tiếng = Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án giờ.

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Lúc chuồn kể từ A cho tới B là x (km/h, x > 0). Thời gian trá xe cộ chuồn kể từ A cho tới B là Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ).

Đi kể từ B về A, người cơ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời x + 4 (km/h). Thời gian trá xe cộ chuồn kể từ B về A là Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Do thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là một phần hai tiếng nên tớ sở hữu phương trình:

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Giải phương trình:

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Đối chiếu với ĐK tớ sở hữu véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện chuồn kể từ A cho tới B là 12km/h.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 7: Một người công nhân theo đòi plan cần thực hiện 85 thành phầm vô một khoảng chừng thời hạn dự tính. Nhưng tự đòi hỏi đột xuất, người người công nhân cơ cần thực hiện 96 thành phầm. Do người người công nhân từng giờ đã thử gia tăng 3 thành phầm nên người này đã hoàn thành xong việc làm sớm rộng lớn đối với thời hạn dự tính là trăng tròn phút. Tính coi theo đòi dự tính từng giờ người cơ cần thực hiện từng nào thành phầm, hiểu được từng giờ chỉ thực hiện được không thực sự trăng tròn thành phầm.

   A. 10     B. 12

   C. 15     D. 18

Lời giải:

Gọi số thành phầm người công nhân dự tính thực hiện vô một giờ là x (0 < x ≤ 20).

Thời gian trá dự loài kiến người cơ thực hiện kết thúc 85 thành phầm là Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thực tế từng giờ thực hiện gia tăng 3 thành phầm nên số thành phầm thực hiện được từng giờ là x + 3.

Do cơ 96 thành phầm được tạo trong Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian trá hoàn thành xong việc làm thực tiễn sớm rộng lớn đối với dự tính là trăng tròn phút = Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án giờ nên tớ sở hữu phương trình

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy theo đòi dự tính từng giờ người cơ cần thực hiện 15 thành phầm.

Chọn đáp án C

Bài 8: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có tính lâu năm lối chéo cánh là 13m và chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn là 7m. Tính chiều lâu năm của mảnh đất nền cơ.

   A. 5m     B. 8m

   C. 12m     D. 10m

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là x (m) (0 < x < 13)

Chiều lâu năm mảnh đất nền hình chữ nhật to hơn chiều rộng lớn 7m nên chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là x + 7 (m)

Biết chừng lâu năm lối chéo cánh là 13m nên theo đòi lăm le lý Pitago tớ sở hữu phương trình:

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là 5m và chiều lâu năm mảnh đất nền này đó là 12m.

Chọn đáp án C

Bài 9: Một xe hơi vận tải chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Sau 1 giờ một phần hai tiếng thì một xe cộ con cái cũng xuất trị chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 60km/h và cho tới B đồng thời với xe tải lớn. Tính quãng lối AB.

   A. 270 km     B. 200km

   C. 240 km     D. 300km

Lời giải:

Gọi chừng lâu năm quãng lối AB là x (đơn vị km, x > 0)

Thời gian trá xe hơi vận tải chuồn kể từ A cho tới B là Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian trá xe cộ con cái chuồn kể từ A cho tới B là Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Vì xe cộ con cái xuất trị sau xe tải lớn 1 giờ một phần hai tiếng = Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án giờ nên tớ sở hữu phương trình:

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy chừng lâu năm quãng lối AB là 270km.

Chọn đáp án A

Bài 10: Hai bến sông A và B xa nhau 40km. Cùng một khi với ca nô xuôi kể từ bến A sở hữu một cái bè trôi kể từ bến A với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h. Sau lúc tới bến B, ca nô cù quay trở lại bến A ngay lập tức và bắt gặp bè, Lúc cơ bè tiếp tục trôi được 8km. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô.

   A. 20km/h     B. 25km/h

   C. 27 km /h     D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời ca nô là x(km/h), x > 3. Vận tốc ca nô xuôi dòng sản phẩm là x + 3(km/h)

Thời gian trá ca nô xuôi dòng sản phẩm kể từ A cho tới B là Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Vận tốc ca nô ngược dòng sản phẩm là x - 3 (km/h)

Quãng lối ca nô ngược dòng sản phẩm kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là : 40 - 8 = 32 km

Thời gian trá ca nô ngược dòng sản phẩm kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là: Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian trá bè trôi là:

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

Ta sở hữu phương trình:

Bài tập dượt Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 sở hữu đáp án

So sánh với ĐK thì chỉ mất nghiệm x = 27 vừa lòng, suy đi ra véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 27km/h.

Chọn đáp án C

Bài 11: Một xưởng đan theo đòi plan thường ngày cần đan 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng đan được 40 áo nên tiếp tục hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho thêm thắt đươc trăng tròn cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu đích. Nếu gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30). Thì phương trình của vấn đề là:

A. 40x = 30(x – 3) – 20                     

B. 40x = 30(x – 3) + 20

C. 30x = 40(x – 3) + 20                     

D. 30x = 40(x – 3) – 20

Lời giải

Gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30)

Tổng số áo theo đòi plan là 30x (áo)

Vì group hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày nên thời hạn tuân theo thực tiễn là x – 3 ngày

Vì theo đòi thực tiễn group thực hiện thêm thắt được trăng tròn thành phầm nên tớ sở hữu phương trình

40(x – 3) = 30x + trăng tròn ⇔ 40(x – 3) – trăng tròn = 30x.

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

Đáp án hãy chọn là: D

Bài 12: Một xưởng đan theo đòi plan thường ngày cần đan 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng đan được 40 áo nên tiếp tục hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho thêm thắt đươc trăng tròn cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu đích. Nếu số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N) thì phương trình của vấn đề là:

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Lời giải

Gọi số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N).

Thời gian trá dự loài kiến kết thúc là: Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (ngày)

Vì theo đòi thực tiễn group thực hiện được thêm thắt trăng tròn thành phầm nên số thành phầm thực tiễn thực hiện được là: x + trăng tròn (sản phẩm)

Thời gian trá thực tiễn là: Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (ngày)

Vì group hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày nên tớ sở hữu phương trình Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Đáp án hãy chọn là: B

Bài 13: Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 25 km/h. Lúc về người cơ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h nên thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là trăng tròn phút. Tính quãng lối AB?

A. 40 km        

B. 70 km        

C. 50 km        

D. 60 km

Lời giải

Gọi quãng lối AB lâu năm x ( x > 0, km)

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vì thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là trăng tròn phút (= 1/3 h) nên tớ sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy quãng lối AB lâu năm 50km

Đáp án hãy chọn là: C

Bài 14: Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B, với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Lúc về người cơ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. Do cơ thời hạn về lâu rộng lớn thời hạn chuồn là một phần hai tiếng. Thời gian trá khi chuồn là:

A. 1 giờ          

B. 2 giờ          

C. 1,5 giờ       

D. 2,5 giờ

Lời giải

Đổi một phần hai tiếng = Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (h).

Gọi thời hạn khi chuồn là x (giờ), quãng lối AB lâu năm là: 30x (km)

Thời gian trá người cơ chuồn quãng lối AB khi về là: Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (h)

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Đáp án hãy chọn là: B

Bài 15: Một ca nô xuôi dòng sản phẩm kể từ A cho tới B không còn 1h20 phút và ngược dòng sản phẩm không còn 2h. tường véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 20km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc Lúc xuôi dòng sản phẩm là x + 3 (km/h)

Vận tốc Lúc ngược dòng sản phẩm là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = 4/3 giờ. Vì ca nô xuôi dòng sản phẩm và ngược dòng sản phẩm bên trên khúc sông AB nên tớ sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là 15 (km/h)

Đáp án hãy chọn là: D

Bài 16: Một ca nô xuôi dòng sản phẩm kể từ A cho tới B không còn 1h24 phút và ngược dòng sản phẩm không còn 2h. tường véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 17km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc Lúc xuôi dòng sản phẩm là x + 3 (km/h)

Vận tốc Lúc ngược dòng sản phẩm là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = 7/5 giờ. Vì ca nô xuôi dòng sản phẩm và ngược dòng sản phẩm bên trên khúc sông AB nên tớ sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là 17 (km/h)

Đáp án hãy chọn là: C

Bài 17: Một hình chữ nhật sở hữu chu vi 372 m nếu như tăng chiều lâu năm 21m và tăng chiều rộng lớn 10m thì diện tích S tăng 2862m2. Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

A. 132m         

B. 124m         

C. 228m         

D. 114m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 372 : 2 = 186 (m)

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 186)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 186 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(186 – x) = 186x – x2 (m2)

Tăng chiều lâu năm lên 21m thì chiều lâu năm mới mẻ là: x + 21 (m)

Tăng chiều rộng lớn lên 10m thì chiều rộng lớn là: 186 – x + 10 = 196 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ là: (x +21)(196 – x) = 175x – x2 + 4116 (m2)

Theo đề bài bác tớ sở hữu phương trình: 186x – x2 + 2862 = 175x – x2 + 4116

⇔ 11x = 1254 ⇔ x = 114 (TM)

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật là 114m.

Đáp án hãy chọn là: D

Bài 18: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi 56m. Nếu tăng chiều lâu năm 4m và hạn chế chiều rộng lớn 2m thì diện tích S tăng 8m2. Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

A. 16m           

B. 18m

C. 15m

D. 32m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 56 : 2 = 28 (m)

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 28)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(28 – x) = 28x – x2 (m2)

Tăng chiều lâu năm lên 21m thì chiều lâu năm mới mẻ là: x + 4 (m)

Giản chiều rộng lớn 2m thì chiều rộng lớn mới mẻ là: 28 – x – 2 = 26 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ là: (x +4)(26 – x) = 104 + 22x – x2 (m2)

Theo đề bài bác tớ sở hữu phương trình: 28x – x2 + 8 = 104 + 22x – x2

⇔ 6x = 96 ⇔ x = 16 (TM)

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật là 16m.

Đáp án hãy chọn là: A

Bài 19: Năm ni tuổi hạc u vội vàng 3 thứ tự tuổi hạc Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ với vội vàng gấp đôi tuổi hạc Phương. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

A. 13 tuổi       

B. 14 tuổi       

C. 15 tuổi       

D. 16 tuổi

Lời giải

Gọi x là tuổi hạc của Phương trong năm này. Điều kiện: x nguyên vẹn dương.

Tuổi của u trong năm này là 3x tuổi hạc.

13 năm nữa tuổi hạc của Phương là: x + 13 (tuổi)

13 năm nữa tuổi hạc của u Phương là: 3x + 13 (tuổi)

13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ với vội vàng gấp đôi tuổi hạc Phương nên tớ sở hữu phương trình:

3x + 13 = 2(x + 13) ⇔ 3x + 13 = 2x + 26 ⇔ x = 13 (tm)

Vậy Phương trong năm này 13 tuổi

Đáp án hãy chọn là: A

Bài 20: Hình chữ nhật sở hữu lối chéo cánh 10cm. Chiều rộng lớn kém cỏi chiều lâu năm 2cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 24cm2        

B. 36cm2        

C. 48cm2        

D. 64cm2

Lời giải

Giả sử hình chữ nhật ABCD sở hữu chiều lâu năm AB = x (cm), (x > 2)

Chiều rộng lớn BC là: x – 2 (cm)

Độ lâu năm lối chéo cánh AC = 10cm, theo đòi lăm le lí Pitago tớ có:

x2 + (x – 2)2= 102

⇔ x2 + x2 – 4x + 4 = 100

⇔ 2x2 – 4x – 96 = 0

⇔ (x – 8)(x + 6) = 0

Trắc nghiệm Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Do cơ chiều lâu năm hình chữ nhật là: 8(cm) và chiều rộng lớn là 8.6 = 48 (cm2)

Đáp án hãy chọn là: C

Xem thêm thắt những phần lý thuyết, những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 8 sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình
 • Tổng ăn ý Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Đại số 8
 • Lý thuyết Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc cộng
 • Bài tập dượt Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc cộng
 • Lý thuyết Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc nhân
 • Bài tập dượt Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc nhân

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài bác tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 sở hữu lời nói giải chi tiết sở hữu vừa đủ Lý thuyết và những dạng bài bác sở hữu lời nói giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học