tiếng anh lớp 8 unit 6Lời giải bài bác luyện Unit 6 lớp 8 Getting Started trang 60, 61 vô Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 6

1 (trang 60 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nam: Hello, Tom. How're things?

Tom: Oh good. I lượt thích it here. The lifestyle is interesting and different from that in my country.

Nam: Really?

Tom: Sure. Students here Điện thoại tư vấn their teachers by their title "teacher", not by their names.

Nam: Right. How bởi you greet your teachers?

Tom; We usually say "Hello" or "Good morning" then Mr, Mrs, or Miss and their surnames, for example "Good morning, Mr Smith."

Nam: Are there other differences?

Tom: People buy and sell a lot of street food here. In my country, people usually buy food in a store or a restaurant.

Nam: Yeah. Buying street food is a common practice in my thành phố.

Quảng cáo

Tom: And l've noticed that many people have breakfast on the street too! In my country, we typically have a light breakfast at trang chủ.

Nam: I see. But here many adults are in the habit of having breakfast outside of their homes. If they're not in a hurry, they'll even have a leisurely coffee there.

Tom: That's fascinating!

Hướng dẫn dịch:

Nam: Xin xin chào, Tom. Mọi loại thế nào?

Tom: Ồ chất lượng tốt. Tôi mến nó ở trên đây. Lối sinh sống thú vị và khác lạ đối với ở tổ quốc của tôi.

Nam: Thật sao?

Tom: Chắc chắn rồi. Học sinh ở trên đây gọi thầy cô vày chức vụ là “thầy” chứ không cần gọi là thương hiệu.

Nam: Đúng. Quý khách hàng xin chào thầy cô như vậy nào?

Tom; Chúng tao thông thường trình bày "Xin chào" hoặc "Chào buổi sáng", tiếp sau đó là Ông, Bà hoặc Cô và chúng ta của mình, ví dụ: "Chào buổi sớm, ông Smith."

Nam: Có sự khác lạ nào là không giống không?

Quảng cáo

Tom: Mọi người tiêu dùng và phân phối thật nhiều đồ ăn mặt phố ở trên đây. Tại nước tôi, quý khách thông thường mua sắm đồ ăn ở cửa hàng hoặc quán ăn.

Nam: Ừ. Mua đồ ăn mặt phố là 1 thực tiễn thịnh hành vô thành phố Hồ Chí Minh của tôi.

Tom: Và tôi đã nhận được thấy rằng nhiều người cũng bữa sáng bên trên lối phố! Tại nước tôi, Shop chúng tôi thông thường bữa sáng nhẹ nhàng ở trong nhà.

Nam: Tôi hiểu rồi. Nhưng ở trên đây nhiều người rộng lớn sở hữu thói thân quen bữa sáng bên phía ngoài căn nhà của mình. Nếu ko vội vàng, chúng ta thậm chí còn tiếp tục thảnh thơi nhã nốc coffe ở bại.

Tom: Thật hấp dẫn!

2 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and complete the table (Đọc đoạn đối thoại một đợt tiếp nhữa và triển khai xong bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. surnames

2. on the street

3. store / restaurant

Hướng dẫn dịch:

Ở nước của Nam

Ở nước của Tom

- Học sinh xin chào nhà giáo vày chức vụ của mình.

- Mọi người bữa sáng bên trên mặt phố.

- Người dân giao thương mua bán ở ven lối.

- Học sinh gọi nhà giáo của tớ là Mr, Mrs, Miss và chúng ta của nhà giáo.

- Mọi người bữa sáng ở trong nhà.

- Mọi người thông thường mua sắm đồ ăn ở cửa ngõ hàng/ quán ăn.

3 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words and phrases from the box (Hoàn trở thành những câu với những kể từ và cụm kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. A balanced diet and exercise are important for a healthy _____.

2. Handshaking, bowing, and hugging are some of the ways in which people _____ one another.

3. Waiters and waitresses _____ food in restaurants.

4. Going out for breakfast has become a common _____ in this thành phố.

5. My mum is _____ keeping everything in the kitchen bright and clean.

Đáp án:

1. lifestyle

2. greet

3. serve

4. practice

5. in the habit of

Giải thích:

1. lifestyle = lối sống

2. greet = chào

3. serve = phục vụ

4. practice = thực hành

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

5. in the habit of = bám theo thói quen

Hướng dẫn dịch:

1. Một cơ chế ăn uống hàng ngày thăng bằng và luyện thể thao cực kỳ cần thiết so với lối sinh sống thanh khiết.

2. Bắt tay, cúi đầu và ôm là một vài cơ hội xin chào nhau của quý khách.

3. Nhân viên đáp ứng bàn đáp ứng ăn uống hàng ngày vô quán ăn.

4. Ra ngoài bữa sáng đang trở thành một tiền lệ ở thành phố Hồ Chí Minh này.

5. Mẹ tôi sở hữu thói thân quen lưu giữ tất cả vô phòng bếp thông thoáng và thật sạch.

4 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Label each picture with a word or phrase from the box (Dán nhãn cho từng hình ảnh vày một kể từ hoặc cụm kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. street food

2. food in restaurants

3. pizza

4. online learning

5. greeting

Giải thích:

1. street food = đồ ăn lối phố

2. food in restaurants = đồ ăn vô căn nhà hàng

3. pizza = bánh pizza

4. online learning = học tập trực tuyến

5. greeting = điều chào

5 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ Greetings around the world. Take the quiz. (QUIZ Lời xin chào bên trên toàn toàn cầu. Làm bài bác đố)

1. Which is probably the most common way of greeting around the world?

A. Shaking hands.                       B. Sticking out one's tongue.

2. In the USA, people greet each other by _____

A. shaking heads                         B. saying "Hello"

3. Thais greet their elders by saying "sawadee" and ____

A. saying their surname               B. slightly bowing vĩ đại them

4. The Maori of New Zealand greet each other by _____

A. kissing each other's cheek        B. pressing their noses together

5. How bởi people in nhật bản normally greet each other?

A. They bow vĩ đại each other.           B. They hug each other.

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Cách xin chào nào là có lẽ rằng là thịnh hành nhất bên trên thế giới? - Bắt tay.

2. Tại Mỹ, quý khách xin chào nhau vày câu "Xin chào"

3. Người Thái xin chào người rộng lớn tuổi tác bằng phương pháp trình bày "sawadee" và khá cúi đầu xin chào họ

4. Người Maori ở New Zealand xin chào nhau bằng phương pháp ấn mũi vô nhau

5. Người Nhật thông thường xin chào nhau như vậy nào? - Họ cúi xin chào nhau.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project (trang 69)

Xem tăng điều giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học