tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

Câu hỏi:

27/07/2019 81,215

A. Tiền dùng để làm giám sát và biểu thị độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa.

Bạn đang xem: tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiền thực hiện môi giới nhập quy trình trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa.

C. Tiền được dùng để làm chi trả sau thời điểm thanh toán giao dịch.

Đáp án: A

Lời giải: Tiền tiến hành tính năng thước đo độ quý hiếm Khi chi phí dùng để làm giám sát và biểu thị độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai sản phẩm & hàng hóa rất có thể trao thay đổi được cùng nhau vì

A. bọn chúng đều phải có độ quý hiếm và độ quý hiếm dùng.

B. bọn chúng đều phải có độ quý hiếm dùng không giống nhau.

C. bọn chúng có mức giá trị cân nhau.

D. bọn chúng đều là thành phầm của làm việc.

Câu 2:

Chức năng này tiếp sau đây của chi phí tệ yên cầu chi phí nên là chi phí vì thế vàng?

A. Thước đo độ quý hiếm.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện lưu lại.

D. Phương tiện thanh toán giao dịch.

Câu 3:

Tiền được dùng để làm chi trả sau thời điểm thanh toán giao dịch, giao thương. Khi cơ chi phí tiến hành tính năng này bên dưới đây?

A. Thước đo độ quý hiếm.

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện lưu lại.

D. Phương tiện thanh toán giao dịch.

Câu 4:

Giá trị trao thay đổi là quan hệ về con số trao thay đổi trong những sản phẩm & hàng hóa có

A. độ quý hiếm không giống nhau.

B. chi phí không giống nhau.

C. độ quý hiếm dùng không giống nhau.

D. con số không giống nhau.

Câu 5:

Trong nền tạo ra sản phẩm & hàng hóa, chi phí sản phẩm & hàng hóa là

A. mối quan hệ thân thiện người chào bán và người tiêu dùng.

B. biểu thị vì thế tài chính độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa.

C. độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa.

D. tổng ngân sách tạo ra và lợi tức đầu tư.

Câu 6:

Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được tiến hành khi

A. người tạo ra đáp ứng sản phẩm & hàng hóa phù phù hợp với yêu cầu của những người chi tiêu và sử dụng.

B. người tạo ra đem sản phẩm & hàng hóa rời khỏi thị ngôi trường chào bán.

C. người tạo ra đem sản phẩm & hàng hóa rời khỏi thị ngôi trường nhằm chào bán và bán tốt sản phẩm & hàng hóa cơ.

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

D. người tạo ra đáp ứng được sản phẩm & hàng hóa có khá nhiều độ quý hiếm dùng.