tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp

Câu hỏi:

02/03/2023 2,098

A. các hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo đòi cách thức hóa học.      

Bạn đang xem: tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp

Đáp án chủ yếu xác

B. các hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo đòi cách thức sinh học.      

C. các hóa học vô sinh kể từ những hóa học cơ học theo đòi cách thức sinh học.      

D. các hóa học vô sinh kể từ những hóa học cơ học theo đòi cách thức hóa học.

Tiến hóa chất hóa học là quy trình tổ hợp những hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo đòi cách thức hóa học.

Chọn A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cá rô phi nước Việt Nam Chịu giá buốt cho tới 5,6℃, bên dưới nhiệt độ phỏng này cá bị tiêu diệt, Chịu rét cho tới 42℃, bên trên nhiệt độ phỏng này cá cũng tiếp tục bị tiêu diệt, những tác dụng sinh sống biểu lộ rất tốt kể từ 20℃ cho tới 35℃. Từ 5,6℃ cho tới 42℃ được gọi là

A. khoảng thuận tiện của loài.                         

B. giới hạn Chịu đựng về yếu tố nhiệt độ độ.                 

C. điểm tạo nên bị tiêu diệt số lượng giới hạn dưới.                      

D. điểm tạo nên bị tiêu diệt số lượng giới hạn trên.

Câu 2:

Tỉ lệ thân mật con số thành viên đực và thành viên cái ở một quần thể được gọi là

A. phân hoá giới tính.                                    

B. tỉ lệ đực:cái (tỉ lệ giới tính) hoặc cấu tạo giới tính.

C. tỉ lệ phân hoá.                                            

D. phân thân phụ giới tính.

Câu 3:

Hình trở thành loại mới nhất bằng phương pháp li sinh thái xanh thông thường gặp gỡ ở những đối tượng

A. Thực vật.                                                  

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

B. Thực vật và động vật hoang dã với kỹ năng dịch rời xa.     

C. Động vật.                                                   

D. Thực vật và động vật hoang dã không nhiều với kỹ năng di chuyển.

Câu 4:

Đối với những hệ sinh thái xanh tự tạo, tác dụng nào là tại đây của nhân loại nhằm mục đích lưu giữ hiện trạng ổn định toan của nó?

A. Không được tác dụng vô những hệ sinh thái.                                   

B. Bổ sung vật hóa học và tích điện cho những hệ sinh thái

C. Bổ sung vật hóa học cho những hệ sinh thái.           

D. Bổ sung tích điện cho những hệ sinh thái.

Câu 5:

Cách li trước phù hợp tử là

A. trở lo ngại ngăn ngừa con cái lai vạc triển.          

B. trở lo ngại ngăn ngừa tạo nên trở thành uỷ thác tử.          

C. trở lo ngại ngăn ngừa những loại vật giao hợp với nhau.                       

D. trở lo ngại ngăn ngừa con cái lai hữu thụ.

Câu 6:

Người tao nhờ vào tiêu chuẩn nào là tại đây nhằm phân tách lịch sử dân tộc ngược khu đất trở thành những đại, những kỉ?

A. Những đổi khác rộng lớn về địa hóa học, nhiệt độ và trái đất sinh vật.       

B. Quá trình cách tân và phát triển của trái đất sinh vật.

C. Thời gian dối tạo hình và cách tân và phát triển của ngược đất.                            

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

D. Hóa thạch và khoáng sản.