thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu căn vặn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: C

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng người sử dụng mặt hàng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Phần mượt nào là tại đây ko nên là hệ QT CSDL quan liêu hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng để làm xây cất những CSDL quan liêu hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những vấn đề quản lí lí đem chứa chấp những mối quan hệ trong những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

Thuật ngữ “miền” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mày cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại vô các:
  • Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:
  • Mô hình thông dụng nhằm xây cất CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai khi nói đến miền?
  • Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng ê ko nên là một trong những mối quan hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Khẳng tấp tểnh nào là là sai khi nói đến khoá?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng kiêm toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin tưởng học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : hướng dẫn mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : hướng dẫn mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu