thủ tục cấp lại bằng lái xe ô tô

Cấp lại Giấy luật lệ lái xe

Xem chi tiết

Bạn đang xem: thủ tục cấp lại bằng lái xe ô tô

Trình tự động thực hiện

a) Nộp làm hồ sơ TTHC:
Người tài xế nộp làm hồ sơ đề xuất cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế cho tới Tổng viên Đường cỗ nước ta hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Cấp lại Giấy luật lệ tài xế vận dụng trong số tình huống sau:
+ Giấy luật lệ tài xế vượt lên trước thời hạn sử dụng;
+ Giấy luật lệ tài xế bị mất;

b) Giải quyết TTHC:
- Tổng viên Đường cỗ nước ta hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ tiêu thụ, đánh giá hồ nước sơ; xác minh Giấy luật lệ tài xế (nếu Giấy luật lệ tài xế ko bởi phòng ban cơ cấp); xét cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế hoặc đòi hỏi sát hoạnh họe lại theo đuổi quy quyết định nhằm cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế.
(Khi cho tới tiến hành giấy tờ thủ tục cấp cho lại giấy má luật lệ tài xế được tự sướng thẳng và xuất trình những phiên bản chủ yếu làm hồ sơ nhằm so sánh, trừ những phiên bản chủ yếu tiếp tục gửi).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày thực hiện việc
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • Lệ phí: - Phí sát hoạnh họe lái xe: + Đối với đua sát hoạnh họe tài xế xe gắn máy (hạng xe cộ A1, A2, A3, A4): sát hoạnh họe lý thuyết: 40.000đ/lần; sát hoạnh họe thực hành: 50.000đ/lần. + Đối với đua sát hoạnh họe tài xế xe hơi (hạng xe cộ B1, B2, C, D, E, F): sát hoạnh họe lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hoạnh họe vô hình: 300.000 đ/lần; sát hoạnh họe bên trên đàng giao thông vận tải công cộng: 60.000 đ/lần Đồng
 • - Trường ăn ý giấy má luật lệ tài xế bị mất mặt, vượt lên trước thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên:
  + Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy quyết định, cần dự sát hoạnh họe lại những nội dung:
  a) Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, cần dự sát hoạnh họe lại lý thuyết;
  b) Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, cần sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.
  + Thời gian giảo cấp phép tài xế muộn nhất không thực sự 10 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày kết thúc đẩy kỳ sát hoạnh họe.
  Trực tiếp 02 Tháng
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • - Trường ăn ý giấy má luật lệ tài xế bị mất mặt, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên trước thời hạn dùng bên dưới 03 tháng:
  Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo đuổi quy quyết định, nếu như không vạc hiện nay giấy má luật lệ tài xế hiện giờ đang bị những phòng ban với thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên vô làm hồ sơ của phòng ban quản lý và vận hành sát hoạnh họe, thì được cấp cho lại giấy má luật lệ tài xế.

  Thành phần hồ nước sơ

  Trường ăn ý Giấy luật lệ tài xế bị mất mặt, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên trước...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy má luật lệ tài xế (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế bởi phòng mạch với thẩm quyền cấp cho theo đuổi quy quyết định, trừ tình huống cấp cho lại giấy má luật lệ tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3 Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn với ghi số giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người nước ta quyết định cư ở nước ngoài) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy má luật lệ tài xế theo đuổi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường ăn ý Giấy luật lệ tài xế vượt lên trước thời hạn sử dụng:

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn với ghi số giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước ta quyết định cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài giao phó hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế bởi phòng mạch với thẩm quyền cấp cho theo đuổi quy quyết định. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy má luật lệ tài xế theo đuổi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Xem thêm: tra hóa đơn điện tử

  Trường ăn ý Giấy luật lệ tài xế bị mất mặt, vượt lên trước thời hạn dùng kể từ 3 mon...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn với ghi số giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước ta quyết định cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài giao phó hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế bởi phòng mạch với thẩm quyền cấp cho theo đuổi quy định Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy má luật lệ tài xế theo đuổi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan tiền thực hiện

  Cục Đường cỗ Việt Nam

  Sở Giao thông vận tải

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Người với giấy má luật lệ tài xế vượt lên trước thời hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, Tính từ lúc ngày hết thời gian sử dụng, cần sát hoạnh họe lại lý thuyết nhằm cấp cho lại giấy má luật lệ lái xe; Từ 01 năm trở lên trên, Tính từ lúc ngày hết thời gian sử dụng, cần sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế nhằm cấp cho lại giấy má luật lệ lái xe

  Xem thêm: giờ thi đấu world cup 2022