thể tích dung dịch hno3 67 5

Câu hỏi:

18/06/2019 158,878

Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng biệt là 1 trong những,5 gam/ml) cần thiết dùng làm ứng dụng với xenlulozơ tạo ra trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :

Bạn đang xem: thể tích dung dịch hno3 67 5

D. 70 lít.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Hướng dẫn:

Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản xạ chỉ đạt mức 80%. Gọi x là số kilogam HNO3 lấy phản xạ thì lượng HNO3 phản xạ là x.80% kilogam.

Phương trình phản xạ :

Theo (1) và fake thiết tớ thấy lượng HNO3 nguyên vẹn hóa học tiếp tục nhập cuộc phản xạ là :

Thể tích hỗn hợp HNO3 nguyên vẹn hóa học nhớ dùng là :

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozo trinitrat được pha trộn kể từ xenlulozo và axit nitric quánh với xúc tác axit sunfuric quánh, rét. Để với 29,7 kilogam xenlulozo trinitrat, cần thiết dựng sử dụng dịch chứa chấp m kilogam axit nitric (hiệu suất phản xạ đạt 90%). Giá trị của m là :

A. 30 kg

B. 42kg

C. 21kg

D. 10kg

Câu 2:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ nhận được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra trở nên ancol etylic là :

A. 60%

B. 40%.

C. 80%

D. 54%.

Câu 3:

Xenlulozơ trinitrat được pha trộn kể từ phản xạ đằm thắm axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản xạ 60% tính theo gót xenlulozơ). Nếu sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat pha trộn được là :

Xem thêm: ngữ văn 7 chân trời sáng tạo tập 2

A. 2,97 tấn.

B. 3,67 tấn.

C. 2,đôi mươi tấn.

D. 1,10 tấn.

Câu 4:

Đun rét 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 nhận được 15 gam Ag, mật độ của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%.

Câu 5:

Đi từ 150 gam tinh anh bột sẽ điều chế được từng nào ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml

B. 93,75 ml

C. 21,5625 ml

D. 187,5 ml.

Câu 6:

Cho 34,2 gam kiểu mẫu saccarozơ với lẫn lộn mantozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, nhận được 0,216 gam Ag. Tính chừng tinh anh khiết của kiểu mẫu saccarozơ trên?

A. 1%

B. 99%

C. 90%

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

D. 10%