the scientist said the earth

The scientist said the earth ________ the sun.

A. goes around

Bạn đang xem: the scientist said the earth

B. is going around

C. went around

D. was going around

Đáp án A

Trong dạng câu gián tiếp , nếu vế sau của câu nói về một sự thật hiển nhiên ko bao giờ thay cho đổi thì động từ luôn luôn phân tách ở dạng hiện tại

Đáp án A

Dịch nghĩa: Các nhà khoa học nói răng trái đất xoay xung xung quanh mặt trời

Vũ Huyền Trang sự thạt hienr nhiên

. 16/05/2019

Th nhung Trogn câu tường thuật. Nếu vế sau là một trong SỰ THẬT HIỂN NHIÊN thì KHÔNG LÙI THÌ
1 Sự thiệt phân minh thì ko lùi thì !!!!!

. 22/04/2018

uyên đặng chính được một câu lừa người ^^ . 17/4/2018

. 17/04/2018

Nguyễn Minh Tiến nếu là việc thiệt phân minh thì ko lùi nhá

. 04/02/2018

CỐ LÊN NÀO hic ngu

1 Trả lời nói . 09/01/2018

Nguyễn Diệu Huyền Linh Tạm dịch : Các căn nhà khoa học tập bảo rằng : Trái khu đất thì luôn luôn xoay xung xung quanh mặt mũi trời -> chân lí -> ko lùi thì -> Hiện bên trên đơn . 1/1/2017

. 01/01/2017

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

Đỗ Đức Đạt dự là many people tiếp tục sai câu này :v . 10/12/2016

. 10/12/2016

đặng văn duy sai ngu vượt lên trước . 29/10/2016

. 29/10/2016

Huỳnh Quang Huy dạ. em cảm ơn cô ạ . 20/9/2016

. 20/09/2016

Anh Nguyễn Bình tĩnh các bạn ơi . 8/8/2016

. 08/08/2016

Anh Nguyễn Sự thiệt hiển nhiên/ điều luôn luôn chính -> Chia thời điểm hiện tại đơn. (Không cần thiết lùi thì) . 8/8/2016

. 08/08/2016

Anh Nguyễn Sự thiệt hiển nhiên/ điều luôn luôn chính -> Chia thời điểm hiện tại đơn. . 8/8/2016

. 08/08/2016

Để dông tố cuốn lên đường aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . 7/8/2016

1 Trả lời nói . 07/08/2016

Hoàng Thu Hài có thể hn Moon cho tới room Hóa đùa 1 không nhiều vs room Anh 7/8/2016

. 07/08/2016

Lâm :)) kinh nghiệm tay nghề room anh tuy nhiên . 7/8/2016

. 07/08/2016

nguyễn hải qui Câu giờ anh đương nhiên xuất hiện nay nhập room hóa là sao 7/8/2016

. 07/08/2016

Bại Não Fralone e đã học . 7/8/2016

. 07/08/2016

Lâm :)) ko học tập lý thuyết sai bao nhiêu câu này không còn . 7/8/2016

. 07/08/2016

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

Bại Não Fralone . 7/8/2016

5 Trả lời nói . 07/08/2016

Hoàng Thu Hài thực sự phân minh Và k lùi thì . 7/8/2016

. 07/08/2016

Xem thêm thắt comment (7/27)