thành phần chính của quặng bôxit là

Câu hỏi:

20/08/2019 16,180

C. Al2O3.2H2O

Bạn đang xem: thành phần chính của quặng bôxit là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của quặng  đolomit là

A. MgCO3.NaCO3

B. CaCO3.MgCO3

C.CaCO3.Na2CO3 

D. FeCO3.Na2CO3

Câu 2:

Cho một mẩu K nhập dung dịch CuSO4, hiện nay tượng  ảy rời khỏi là:

A. sở hữu khí bay rời khỏi, xuất hiện nay kết tủa xanh lơ, kết tủa ko tan.

B. hỗn hợp được màu sắc xanh lơ, xuất hiện nay Cu màu sắc đỏ

C. sở hữu khí bay rời khỏi, xuất hiện nay kết tủa  anh, tiếp sau đó kết tủa tan

D. hỗn hợp thất lạc greed color, xuất hiện nay Cu màu sắc đỏ

Câu 3:

Hợp hóa học Ba(HCO3)2 tính năng với hỗn hợp này tại đây không sinh rời khỏi kết tủa?

A. Dung dịch Na2SO4

B. Dung dịch NaOH

Xem thêm: ý nghĩa nhan đề làng

C. Dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch HCl

Câu 4:

Trong những hóa học sau: NaOH, Ca (OH)2, Na2CO3, Na3PO4, NaCl, HCl  Số hóa học rất có thể thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 5:

Muối này tại đây tính năng với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa đỏ lòe nâu?

A. Mg (NO3)2

B. CrCl3

C.FeCl3 

D. CuSO4

Câu 6:

Muối này tại đây dễ dàng tan nhập nước?

A. NaCl

B. AgCl

C. BaSO4

Xem thêm: skill 1 unit 3 lớp 9

D. CaCO3