tất cả các kim loại fe zn cu ag đều tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

30/11/2019 48,800

B. HNO3 loãng.

Bạn đang xem: tất cả các kim loại fe zn cu ag đều tác dụng được với dung dịch

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lấy m gam lếu láo phù hợp bột Al và Fe2O3 rước phản xạ sức nóng nhôm. Để nguội thành phầm tiếp sau đó tạo thành nhị phần không được đều nhau. Phần 1 mang lại ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) và phần ko tan đem lượng vì như thế 44,8% lượng phần 1. Phần 2 hòa tan trọn vẹn vô hỗn hợp HCl nhận được 2,688 lít H2 (đktc). tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 57,5

B. 50,54.

C. 83,21.

D. 53,2.

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn đôi mươi,88 gam một oxit Fe vì như thế hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh lẽo nhận được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử có một không hai, ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam muối bột sunfat khan. Giá trị của m là

A. 58,0.

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.

Câu 3:

Cho m gam Fe ứng dụng với oxi một thời hạn, nhận được 14, 64 gam lếu láo phù hợp rắn X. Hòa tan toàn cỗ X vô V lít hỗn hợp HNO3 0,2M, nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối bột và 1,344 lít khí NO ( thành phầm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Cho hỗn hợp NaOH dư vô Y, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được đôi mươi,94 gam kết tủa. độ quý hiếm của V là

A. 3,0.

B. 3,5.

C. 2,5.

Xem thêm: giải thích mối quan hệ giữa các loài đacuyn cho rằng các loại

D. 4,0.D. 4,0.

Câu 4:

Đốt cháy este 2 chức mạch hở X (được tạo ra kể từ axit cacboxylic no, nhiều chức, phân tử X không tồn tại vượt lên trên 5 links π) nhận được tổng thể tích CO2 và H2O cấp 5/3 chuyến thể tích O2 nhớ dùng. Lấy 21,6 gam X ứng dụng trọn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn. Giả trị lớn số 1 của m là

A. 28,0.

B. 24,8

C. 24,1

D. 26,2

Câu 5:

Hỗn phù hợp X bao gồm Fe2O3, FeO và Cu (Trong bại liệt Fe lắc 52,5% về khối lượng). Cho m gam X ứng dụng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) cho tới phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Y và sót lại 0,2 m gam hóa học rắn ko tan. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô Y, nhận được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 20.

B. 32.

C. 36.

D. 24.

Câu 6:

Cho lếu láo phù hợp bao gồm Cu2S và FeS2 ứng dụng không còn với hỗn hợp chứa chấp 0,52 mol HNO3, nhận được hỗn hợp X (không chứa chấp NH4+) và lếu láo phù hợp khí bao gồm NO và 0,3 mol NO2. Để ứng dụng không còn với những hóa học vô X nhớ dùng 260 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 6,4 gam hóa học rắn. Tổng lượng hóa học tan đem vô hỗn hợp X gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây

A. 21,0

B. 19,2

C. 18,0

Xem thêm: ngôi kể thứ 3 la gì

D. đôi mươi,0