tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Đặc điểm nào là sau đây về quần thể là ko đúng?
  • Tất cả những alen của những ren nhập quần thể tạo nên nên
  • Giả sử ở một quần thể loại vật đem bộ phận loại ren là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1)
  • Một quần thể đem bộ phận KG: 0,6AA + 0,4Aa = 1
  • Một quần thể đem cấu tạo DT 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số kha khá của alen A, a theo lần lượt là
  • Cấu trúc DT của quần thể tự động phối đem F0: 0,4Aa : 0,6aa. Dự đoán nào là tại đây đúng? 
  • Số những cây ngược tròn xoe thuần chủng ở mới xuất vạc cướp tỉ trọng bao nhiêu?
  • Có từng nào nhận định và đánh giá đích thị trong số nhận định và đánh giá trên?
  • Tỉ lệ những loại ren nhập quần thể ban sơ là bao nhiêu?
  • Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể bên trên là bao nhiêu?