sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở việt nam năm 1929 không phải là

Câu hỏi:

04/02/2020 38,094

Bạn đang xem: sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở việt nam năm 1929 không phải là

A. bước cải tiến và phát triển mạnh mẽ và uy lực của trào lưu người công nhân Việt Nam

B. xu thế của cuộc chuyển động hóa giải dân tộc bản địa theo gót khuynh phía vô sản

C. bước sẵn sàng thẳng cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

D. mốc dứt thời gian rủi ro khủng hoảng về lối lối cách mệnh Việt Nam

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Sự khiếu nại khắc ghi dứt thời gian rủi ro khủng hoảng về lối lối cách mệnh VN là Đảng Cộng sản VN Ra đời (đầu năm 1930)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khiếu nại nào là khắc ghi Nguyễn Ái Quốc đang được cởi lối xử lý hiện tượng rủi ro khủng hoảng về lối lối cứu giúp nước và giai cấp cho chỉ dẫn mang đến cách mệnh Việt Nam?

A. Tham gia tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

B. Thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên (6-1925)

C. Đọc Luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa, nằm trong địa (7-1920)

D. Tham gia vô quốc tế loại III (12-1920)

Câu 2:

Năm 1912, Phan Bội Châu đang được xây dựng tổ chức triển khai cách mệnh nào là ở Việt Nam?

A. VN Quang phục hội

B. Hội Duy Tân

C. Tâm Tâm xã

D. Hội Phục Việt

Câu 3:

Nguyên nhân khách hàng quan liêu nào là đang được tạo ra ĐK mang đến Inđônêxia, Lào, VN giành được song lập năm 1945?

A. Thực dân Pháp bị Nhật thay máu chính quyền mất mặt quyền cai trị ở Đông Dương

Xem thêm: màn hình nền điện thoại

B. Thực dân Hà Lan giảm sút mất mặt quyền cai trị ở Inđônêxia

C. Phát xít Nhật đầu mặt hàng Đồng minh vô điều kiện

D. Nhân dân những nước đấu giành giật vũ trang giành độc lập

Câu 4:

Trong Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914-1918), nước Pháp bay ngoài nguy cơ tiềm ẩn bị quân Đức chi tiêu khử (1914) là do

A. quân Anh hỗ trợ quân Pháp cởi mặt mũi trận phía Tây

B. quân Pháp với tranh bị mới

C. quân Nga tiến công Đức ở Đông Phổ

D. quần chúng Pháp nổi dậy ngăn chặn quân Đức

Câu 5:

Hiệp ước nào là khắc ghi VN từ là 1 nước phong loài kiến song lập dần dần phát triển thành nằm trong địa của thực dân Pháp?

A. Hiệp ước Hác măng (1883)

B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

C. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

Câu 6:

Cuộc cách mệnh khoa học tập kỹ năng tân tiến ra mắt theo gót trình tự động nào là bên dưới đây?

A. Kĩ thuật – khoa học tập – sản xuất

B. Khoa học tập – kỹ năng – sản xuất

C. Sản xuất – khoa học tập – kĩ thuật

D. Sản xuất – kỹ năng – khoa học

Xem thêm: dịch nghĩa các con số

TÀI LIỆU VIP VIETJACK