sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,627

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

A. Giống cây u, đem sự phối hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, đem sự phối hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản bởi vì dạ dày là tạo nên thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế nguyên vẹn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Xem thêm: bánh tráng tân nhiên

C. Bào tử được đột biến vì thế hạn chế phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bởi vì dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Đặc điểm sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể tạo nên con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới mẻ tương đương nhau và tương đương thành viên u về những Đặc điểm di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu tương đương nhập một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện cho tới việc tạo nên kí thác tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu tương đương nhau về mặt mày DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Đặc điểm nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Xem thêm: hình ảnh buồn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK