sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

Câu hỏi:

05/04/2022 12,169

D. Al2O3.

Bạn đang xem: sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: D

Phản ứng sử dụng Al khử oxit của những sắt kẽm kim loại thông thường sinh hoạt rộng lớn là phản xạ nhiệt độ nhôm.

Sản phẩm của phản xạ nhiệt độ nhôm luôn luôn sở hữu Al2O3.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của quặng Fe này tại đây chứa chấp thích hợp hóa học của lưu huỳnh?

A. Hematit.

B. Xiđerit.

C. Manhetit.

D. Pirit.

Câu 2:

Ứng dụng này của nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm ko đúng?

A. Nhôm nhẹ nhõm, dẫn năng lượng điện chất lượng tốt nên được sử dụng thực hiện thừng dẫn năng lượng điện thay cho mang lại đồng.

B. Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm được sử dụng thực hiện vật tư sản xuất máy cất cánh, xe hơi, thương hiệu lửa.

C. Bột nhôm trộn với bột đồng oxit nhằm triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm hàn đàng ray.

D. Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm được sử dụng nhập xây đắp ngôi nhà cửa ngõ, tô điểm thiết kế bên trong.

Câu 3:

Hòa tan không còn láo lếu thích hợp bao gồm 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe nhập hỗn hợp HNO3loãng chiếm được hỗn hợp X chỉ chứa chấp muối hạt và láo lếu thích hợp khí Y bao gồm 0,01 mol N2, 0,01 mol N2O và 0,14 mol NO. Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X, kết đốc những phản xạ thì sở hữu x mol NaOH phản xạ, chiếm được 9,68 gam kết tủa. hiểu những phản xạ xẩy ra nhập ĐK không tồn tại không gian, độ quý hiếm của x là

A. 1,07.

B. 0,84.

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 8

C. 0,87.

D. 1,04.

Câu 4:

Cho luồng khí CO (dư) trải qua láo lếu thích hợp rắn X bao gồm MgO, CaO, Fe3O4, CuO đun rét, kết đốc phản xạ chiếm được láo lếu thích hợp rắn Y. Số sắt kẽm kim loại nhập Y là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 5:

Cho láo lếu thích hợp bao gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe ứng dụng với hỗn hợp H2SO4loãng dư, kết đốc phản xạ chiếm được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4.48.

D. 5,6.

Câu 6:

Hòa tan không còn 6,279 gam một sắt kẽm kim loại kiềm nhập 161 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 13,8985 gam hóa học rắn khan. Kim loại kiềm là

A. Rb.

B. Li.

C. K.

Xem thêm: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

D. Na.