quãng đường ab dài 180km

Bài toán hoạt động đều lớp 5

Bài thói quen véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối, thời hạn lớp 5 là tư liệu tự lực lượng nghề giáo của GiaiToan biên soạn với tiếng giải cụ thể mang lại dạng bài xích tương quan cho tới những công thức toán hoạt động hùn chúng ta học viên nắm rõ những kỹ năng về dạng toán hoạt động và vận dụng đo lường và tính toán trong những bài xích luyện. Mời chúng ta học viên nằm trong xem thêm nội dung bài viết.

Đề bài: Quãng lối AB nhiều năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 43,5 km/giờ, một xe pháo gắn máy lên đường kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 28,5 km/giờ. Hỏi:

Bạn đang xem: quãng đường ab dài 180km

a) Sau bao,lâu thì nhị xe pháo gặp gỡ nhau?

b) Khoảng cơ hội kể từ địa điểm gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

c) Nếu 2 xe pháo nằm trong lên đường khi 7 giờ nửa tiếng thì gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn:

Để giải được vấn đề, tớ triển khai công việc sau:

+ Bước 1: Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo.

+ Bước 2: Tính thời hạn nhị xe pháo gặp gỡ nhau.

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo = Độ nhiều năm quãng lối : thời hạn 2 xe pháo gặp gỡ nhau.

→ Thời gian dối 2 xe pháo gặp gỡ nhau = Độ nhiều năm quãng lối : Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe

+ Bước 3: Tính khoảng cách kể từ A cho tới địa điểm gặp gỡ nhau.

+ Bước 4: Tính thời khắc nhị xe pháo gặp gỡ nhau.

Lời giải:

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

a) Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo là:

43,5 + 28,5 = 72 (km/giờ)

Thời gian dối nhị xe pháo gặp gỡ nhau là:

180 : 72 = 2,5 (giờ) = 2 tiếng 30 phút

b) Khoảng cơ hội kể từ địa điểm gặp gỡ nhau cơ hội A số ki-lô-mét là:

43,5 x 2,5 = 108,75 (km)

c) Hai xe pháo gặp gỡ nhau lúc:

7 giờ nửa tiếng + 2 tiếng nửa tiếng = 10 giờ

Đáp số: a) 2,5 giờ hoặc 2 tiếng 30 phút

b) 108,75km

c) 10 giờ.

Xem thêm: khi nào hai thanh nam châm hút nhau

Câu chất vấn liên quan:

  • Một người lên đường xe đạp điện lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/ giờ nhập khi 6 giờ 30 phút
  • Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h. Cùng khi cơ một xe pháo máy lên đường kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h
  • Quãng lối AB nhiều năm 120 km. Lúc 7 giờ một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ
  • Quãng lối AB nhiều năm 120km. Lúc 6 giờ 1 người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ
  • Quãng lối AB nhiều năm 120km. Một xe hơi lên đường quãng lối cơ tổn thất 2 tiếng 30 phút
  • Quãng lối AB nhiều năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B và một xe pháo máy lên đường kể từ B cho tới A

---------

Như vậy, GiaiToan.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta học viên Bài toán hoạt động lớp 5. Trong khi, chúng ta học viên rất có thể xem thêm thêm thắt những tư liệu và những công thức không giống khác tự GiaiToan biên soạn nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn. Với phiếu bài xích luyện này sẽ hỗ trợ chúng ta tập luyện thêm thắt kĩ năng giải đề và thực hiện bài xích đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta học hành tốt!

Chủ đề liên quan