quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là

Quần xã rừng thông thường sở hữu cấu hình nổi trội là phân tầng th

Quần xã rừng thông thường sở hữu cấu hình nổi trội là

Bạn đang xem: quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là


phân tầng trực tiếp đứng.         

phân tầng theo hướng ngang.

phân phụ thân tình cờ.            

phân phụ thân đồng đều.

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Quần xã rừng thông thường sở hữu cấu hình nổi trội là phân tầng trực tiếp đứng.

=> Đáp án A.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Bằng kiến thức và kỹ năng vẫn học tập về cuộc kháng chiến kháng quân x

  phẳng kiến thức và kỹ năng vẫn học tập về cuộc kháng chiến kháng quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ rời khỏi những đường nét khác biệt vô cơ hội tiến công giặc của Lý Thường Kiệt?

  Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

  b. Đánh giá bán tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt vô cuộc kháng chiến?

 • Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là

 • Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm phen trước tiên chuồn vòng quan

  Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm phen trước tiên chuồn vòng xung quanh trái khoáy khu đất bởi đường thủy là

 • Pha Ngừm vẫn xây dựng nước Lan Xang vô năm nào là 1351 1

  Pha Ngừm vẫn xây dựng nước Lan Xang vô năm nào?

 • Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời phong con kiến là

 • Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những v

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những quốc gia phong con kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới thời điểm đầu thế kỷ XVI?

 • Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong con kiến là

 • Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Xem thêm: cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong truyện lặng lẽ sa pa

  Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là

 • Người Cam-pu-chia vẫn tạo ra rời khỏi chữ viết lách vô thời gia

  Người Cam-pu-chia vẫn tạo ra rời khỏi chữ viết lách vô thời hạn nào?