photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Câu hỏi:

09/04/2021 35,414

P Trắng được bảo vệ bằng phương pháp dìm nhập nước

Bạn đang xem: photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron của nguyên vẹn tử photpho (Z = 15) là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p3

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p2

Câu 2:

Các dạng thù hằn hình cần thiết của P.. là

A. P.. Trắng và P.. đen

B. P.. Trắng và P.. đỏ

C. P.. đỏ lòe và P.. đen

D. P.. Trắng, P.. đỏ lòe và P.. đen

Câu 3:

Phản ứng viết lách ko thực sự :

A. 4P  +  5O2  → 2P2O5

B. 2PH3  +  4O2  →   P2O5 + 3H2O

C. PCl3  +  3H2O → H3PO3  +  3HCl

D. P2O3  + 3H2O  →  2H2PO4

Xem thêm: ngày hôm qua đâu rồi

Câu 4:

Trong ĐK thông thường, photpho hoạt động và sinh hoạt hoá học tập mạnh rộng lớn nitơ là do

A. phỏng âm năng lượng điện của photpho (2,2) nhỏ rộng lớn của nitơ (3,0)

B. nhập ĐK thông thường photpho ở hiện trạng rắn, còn nitơ ở hiện trạng khí

C. links nhập phân tử photpho kém cỏi bền lâu hơn nhập phân tử nitơ

D. photpho có không ít dạng thù hằn hình, còn nitơ có duy nhất một dạng thù hằn hình

Câu 5:

Cho những phản xạ sau:

(1) P.. + Cl2 (dư, to); 

(2) P.. + KClO3 (to); 

(3) P.. + H2SO4 (đặc, nóng); 

(4) P.. + O2 (thiếu, to).

Những tình huống P.. bị lão hóa trở nên P+5

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4)

Câu 6:

So với photpho đỏ lòe thì photpho Trắng với hoạt tính hoá học

A. bằng

B. yếu đuối hơn

C. mạnh hơn

Xem thêm: skill 1 unit 3 lớp 9

D. ko đối chiếu được