phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt lớp 5, phần bên dưới tổ hợp Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 tinh lọc, với đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 cơ phiên bản và nâng lên. Quý khách hàng vô thương hiệu bài bác nhằm theo đuổi dõi cụ thể bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt 5 và phần đáp án ứng.

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Chỉ kể từ 300k mua sắm đầy đủ cỗ Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm phiên bản word với câu nói. giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 với đáp án (5 phiếu)

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần trăng tròn với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần trăng tròn với đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 với đáp án (5 phiếu)

Phiếu Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1

Thời gian: 45 phút

I - Bài tập dượt về phát âm hiểu

Quần hòn đảo Trường Sa

Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng năm trăm cây số về phía đông đúc phái nam bờ biển khơi, vẫn đâm chồi lên một chùm hòn đảo sinh vật biển nhiều màu sắc. Đó là quần hòn đảo Trường Sa, mảnh đất nền xa xôi xôi nhất của Tổ quốc tao.

Quần hòn đảo bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung. Mỗi hòn đảo là 1 trong những nhành hoa sinh vật biển bùng cháy canh ty trở thành một lẵng hoa thân thiết mặt mũi nước Biển Đông xanh rì mênh mông.

Từ lâu Trường Sa vẫn chính là mảnh đất nền thân thiện với ông phụ thân tao. Đảo Nam Yết và Sơn Ca với giống như dừa đá, trái khoáy nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút. Trên hòn đảo còn tồn tại những cây bàng, trái khoáy vuông tư cạnh, lớn bởi vì nửa cái bi đông đúc, nặng nề tư năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam. Gốc bàng lớn, 2 lần bán kính chừng nhì mét, xòe một giã lá rộng lớn. Tán bàng là những cái nón lấp bóng non mang đến những quần đảo nhiều nắng nóng này. Bàng và dừa đều đã tăng cao tuổi hạc. Người lên hòn đảo trồng cây chắc hẳn rằng cần kể từ xa xăm xưa.

Một sáng sủa xẻ công sự, lưỡi xẻng của anh ý đồng chí xúc lên một miếng loại bao gồm sắc nét hình họa gray clolor và xanh rì, hình đuôi dragon. Anh đồng chí trái khoáy quyết rằng những đường nét hình họa này hắn như hình họa bên trên hũ rượu thờ ở đình buôn bản anh.

hầu hết mới người nước ta vẫn bịa đặt chân lên trên đây, Lúc mò mẫm bảo vật, Lúc trồng cây nhằm xanh rì tươi tắn mãi cho đến thời điểm ngày hôm nay.

(sHà Đình Cẩn – trích Quần hòn đảo sinh vật biển )

Khoanh tròn trặn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Quần hòn đảo Trường Sa nằm tại vị trí đâu ?

a-Cách bờ biển khơi Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng năm trăm cây số về phía đông đúc nam

b- Cách bờ biển khơi Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng tía trăm cây số về phía đông đúc nam

c- Cách bờ biển khơi Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng năm trăm cây số về phía đông đúc bắc

Câu 2 : Quần hòn đảo được mô tả qua quýt hình hình ảnh rất đẹp như vậy nào?

a- Gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung

b- Mỗi hòn đảo là 1 trong những nhành hoa sinh vật biển bùng cháy canh ty trở thành một lẵng hoa thân thiết mặt mũi nước Biển Đông xanh rì mênh mông

c- Những cây bàng trái khoáy vuông tư cạnh, lớn bởi vì nửa cái bi đông đúc, nặng nề tư năm lạng ta, Lúc chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam.

Câu 3 : Dòng này tiếp sau đây nêu đích thị và đầy đủ những đường nét quan trọng đặc biệt của cây trồng bên trên hòn đảo ?

a- Giống dừa đá trái khoáy nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút, giã lá giống như những cái nón to đùng lấp bóng non mang đến những quần đảo nhỏ

b- Những cây bàng cao vút, trái khoáy vuông tư cạnh, lớn bởi vì nửa cái bi đông đúc, nặng nề tư năm lạng ta, Lúc chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam

c- hầu hết cây dừa đá vạm vỡ, cao vút ; nhiều gốc bàng lớn, 2 lần bán kính chừng nhì mét, xòe một giã lá rộng lớn ; được trồng kể từ xa xăm xưa

Câu 4 : Chi tiết “mảnh loại gốm sắc nét hình họa gray clolor và xanh rì, hình đuôi rồng” canh ty anh đồng chí biết điều gì ?

a- Những đường nét hình họa của miếng loại gốm bên trên hòn đảo rất rất đẹp

b- Người nước ta vẫn sinh sống và ràng buộc với hòn đảo kể từ lâu đời

c- Đảo với thật nhiều loại gốm với những đường nét hình họa tinh ma xảo

II – Bài tập dượt về Chính mô tả, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn

Câu 1 : Chép lại những kể từ ngữ sau khoản thời gian điền vô vị trí trống:

a) c hoặc k

-……ánh đồng/………….

-….ể chuyện/……………

-….ì diệu/………..

-…..âu cá/………..

b)g hoặc gh

-…ọn gàng/……………..

-…..é thăm/……………

-………i nhớ/……….

-…..ửi kim cương /…………

c) ng hoặc ngh

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

-……e ngóng/………..

-……i ngờ/…………..

- ….ẫm nghĩ/……….

-……ần ngại/……….

Câu 2 : Xếp những kể từ sau trở thành 4 group đồng nghĩa tương quan (a, b, c, d ) :

Nam, phái nữ, xinh xẻo, lớn rộng lớn, gái, trai, xinh tươi, vĩ đại

a)……………………….

b) …………………………..

c)……………………….

d) …………………………..

Câu 3 : Gạch bên dưới kể từ quí thống nhất vô ngoặc đơn nhằm hoàn hảo từng câu sau :

a) Mặt trăng tròn trặn đai vạnh kể từ từ (nhô, đâm chồi, ngoi) lên sau lũy tre làng

b) Ánh nắng nóng sớm mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối )

c) Mưa tạnh hẳn, một vài ba tia nắng nóng rất ít chính thức ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, coi, ngắm) cảnh rạng đông bên trên mặt mũi biển

Câu 4 : Lập dàn ý mang đến bài bác văn mô tả cảnh một buổi sớm (hoặc trưa, chiều) vô vườn cây (hay bên trên nương rẫy, cánh đồng, mặt phố, khu dã ngoại công viên …)

Gợi ý :

a) Mở bài bác (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vô buổi nào? bấm tượng cộng đồng của em về cảnh khi cơ rời khỏi sao ?

b) Thân bài bác (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay cho thay đổi của cảnh theo đuổi thời hạn ) VD:

- Cảnh được mô tả bao hàm những phần này ? Phần nổi trội nhất thực hiện em lưu ý với sắc tố, Điểm lưu ý rõ ràng rời khỏi sao ?

- Mỗi phần sót lại của cảnh với những sự vật gì nổi trội ( về sắc tố, tiếng động, quánh điểm…) ? (Kết hợp ý mô tả và nêu xúc cảm, tâm trí của em về từng phần của cảnh )

c) Kết bài: Nêu phán xét hoặc cảm tưởng của em về cảnh được mô tả (vào thời khắc vẫn xác định)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1.a 2.b 3.c 4.b

II – 1. a) cánh đồng, kì diệu, kể chuyện, câu cá

b) gọn gàng,ghi lưu giữ, ghé thăm hỏi, gửi quà

c) nghe ngóng, ngẫm suy nghĩ, nghi ngờ, ngần ngại

2. a) phái nam – trai

b) phái nữ - gái

c) xinh xẻo – rất đẹp đẽ

d) lớn rộng lớn – vĩ đại

3. a) nhô

b) vàng óng

c) rọi

d) ngắm

4. Tham khảo

(1) Dàn ý bài bác văn mô tả cảnh một buổi sớm vô vườn cây

a) Mở bài: Cảnh vườn cây ở cù lao sông Tiền, buổi sớm ngày hè rất đẹp trời; tràn trề vật liệu bằng nhựa sống

b) Thân bài bác (tả từng phần của cảnh )

- Giữa vườn: những cây xoài cao lớn, lá xanh rì đậm, chi chít những trái khoáy vàng ươm ;

những tia nắng nóng mặt mũi trời len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái khoáy rọi xuống mặt mũi khu đất giống như những đốm hoa ; giờ chim ríu rít trong khoảng lá ,…

- Mé cần quần thể vườn: những sản phẩm chôm chôm xuôi theo rãnh nước, trái khoáy chín đỏ chót rực giống như những “mặt trời con” ; lá cây thưa thớt, xanh rì rêu,…

- Mé trái khoáy quần thể vườn : rặng nhãn xung quanh hồ nước, cây cối, lá chất lượng tốt, trái khoáy tròn trặn xoe khi lỉu bên trên cành ;

mặt hồ nước xanh rì vô, thưa thớt vài ba bông súng đang được nở, sắc huê hồng tươi tắn như cánh sen,…

- Những con phố nhỏ nấp bên dưới những sản phẩm cây ; thấp thông thoáng bóng người đem giỏ cút thu hoạch trái khoáy chín,…

c) Kết bài bác : Yêu quý, kiêu hãnh về vườn cây trái khoáy ở Nam Sở.

(2) Dàn ý bài bác văn mô tả cảnh một giữa trưa bên trên nương rẫy

a) Mở bài bác : Giới thiệu khái quát về cảnh một giữa trưa bên trên nương ngô đẫy nắng nóng và dông.

b) Thân bài bác ( mô tả tửng phần của cảnh ) :

- Bầu trời cao xanh rì, mặt mũi trời lan nắng nóng chói lóa,…

- Nương ngô chuẩn bị vô ngày thu hoạch ; lá ngô ngả gold color, rủ xuống ; bắp ngô lớn và cứng cáp, râu ngô gray clolor đậm hoặc

đen xỉn,… Gió thổi xào xạc, lá ngô rung rinh rung như cánh chim cất cánh,…

- Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nom xa xôi như cái tổ chim ; những sợi thừng kể từ chòi canh kéo dài cho tới những

thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua chim ; dông thổi rung rinh cái mõ kêu “lắc cắc, rung lắc cắc” thiệt vui vẻ tai,…

- Mấy người dân Mông vai treo gùi đang được lụi hụi bẻ ngô ; nắng nóng trưa dội xuống nương ngô như sụp lửa,…

c) Kết bài: Cảnh nương ngô vô giữa trưa bên trên miền núi vừa phải khêu gợi vẻ hoang vu vừa phải đã cho chúng ta thấy sự vất vả vô lao

động của bà con cái dân tộc bản địa thiểu số.

Phiếu Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

I – Bài tập dượt về phát âm hiểu

Đất nước mến yêu thương ơi

Người vẫn mang đến con cái lũy tre để sở hữu cây đàn bầu dân tộc

Với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ khóc;

Đêm ngày hè trắc ẩn giờ ai ru,

Cô Tấm thời xưa còn sinh sống cho tới bây giờ

Cùng trải qua cái cầu tre mới nhất phát triển thành hoàng hậu

À ơi…à ơi…Lời ru ko khi nào là huyền thoại

Hoàng hậu cũng ru con cái bản thân bởi vì giờ hát ru.

Tôi van cảm ơn nước nhà vẫn mang đến tôi loại ngày tiết Lạc Hồng

Để tôi nghe giờ trống rỗng đồng rung rinh lên vô lồng ngực

Thằng Lí Thông ngươi làm thế nào hiểu được

Vì sao công chúa ko mỉm cười, ko thưa thân thiết hoàng cung!

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Có Trường Sơn sau sống lưng, với Biển Đông trước mặt

Chàng Thạch Sanh người sử dụng giờ đàn quấy tan quân giặc

Sông nước nghìn xưa còn vọng cho tới lúc này.

(Theo Hồ Tĩnh Tâm)

Khoanh tròn trặn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Trong bài bác, cung thăng, cung trầm của giờ đàn bầu dân tộc bản địa được đối chiếu với tiếng động nào?

a- Tiếng trống rỗng đồng

b- Tiếng khóc

c- Tiếng hát ru

Câu 2 : Những mẩu chuyện cổ này được nói tới vô bài bác thơ?

a- Tấm Cám, Thạch Sanh

b- Thạch Sanh, Lí Thông

c- Tấm Cám, Lí Thông

Câu 3 : Những địa điểm này được nói tới vô bài bác thơ?

a- Trường Sơn, Lạc Hồng

b- Trường Sơn, Biển Đông

c- Lạc Hồng, Biển Đông

Câu 4 : Tác fake cảm ơn nước nhà về điều gì?

a- Đã cho bản thân mình nghe giờ đàn bầu với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ khóc

b- Đã cho bản thân mình những mẩu chuyện cổ, những anh hùng cổ tích và giờ hát ru con cái ngủ

c- Đã cho bản thân mình loại ngày tiết Lạc Hồng nhằm nghe giờ trống rỗng đồng rung rinh lên vô lồng ngực

Câu 5 : Bài thơ thể hiện tình yêu gì của người sáng tác với nước nhà mến yêu?

a- Tình yêu thương thiết tha bổng với cảnh quan và dáng vẻ hình của quê nhà khu đất nước

b- Lòng hàm ơn và kiêu hãnh về nước nhà thân thiết yêu thương với truyền thống lâu đời chất lượng tốt đẹp

c- Niềm kiêu hãnh về nền văn hóa truyền thống và truyền thống lâu đời tiến công giặc của phụ thân ông ta

II – Bài tập dượt về Chính mô tả,Luyện kể từ và câu, tập dượt làn văn

Câu 1 : a) Chép vần của những giờ được in ấn đậm vô quy mô kết cấu vần tiếp sau đây

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Trường Sơn sau sống lưng,với Biển Đông trước mặt

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 với đáp án

b) Gạch bên dưới những tiếng

(1) Có âm đó là u: vũ, thúy, qua quýt, tàu, cuốn, queo

(2) Có âm đó là o: hòa, hào, lâu, ngoằn, ngoèo

Câu 2 : Nối câu nói. giải nghĩa ở cột B với kể từ ngữ phù hợp ở cột A

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 với đáp án

Câu 3 : Chọn kể từ phù hợp vô ngoặc đơn điền vô vị trí trống rỗng

Tại cái váy đầm rộng lớn đầu buôn bản với một… (tụi, đám, bọn ) người đang được kéo lưới. Cái lưới uốn nắn trở thành một hình vòng cung, …..( bồng bềnh, dập dềnh, lồi lõm ) bên trên mặt mũi nước. Hai cái đò nan ở nhì đầu lưới….. ( kề, áp, chạm ) vô bờ, một phía tư người con trai vừa phải ….. ( thủng trực tiếp, thư thả, kể từ tốn ) kéo lưới, vừa phải tiến bộ vừa phải lùi…. ( sát, sát, kề ) nhau. Khoảng mặt mũi nước bị…. ( quây vòng, vây hãm, bủa vây ) khẽ động lên kể từ khi này. Rồi một loài cá …. ( trắng nuột, white xóa, white nõn ) nhảy …. ( tót, phụt, chồm ) lên rất cao cho tới rộng lớn một thước và quẫy đuôi vượt lên ra phía bên ngoài vòng lưới, rơi xuống đánh….( bùng, tõm, tùm )

Câu 4 : Dựa vô dàn ý phần thân thiết bài bác vẫn ghi chép ở bài bác tập dượt 4 (Tuần 1) ghi chép một quãng văn mô tả cảnh theo đuổi nội dung đã lựa chọn (cảnh buổi sớm hoặc trưa, chiều vô vườn cây hoặc vô khu dã ngoại công viên, trên mặt phố, bên trên cánh đồng, nương rẫy)

Gợi ý

- Đoạn văn cần phải có câu mở màn reviews nội dung mô tả của toàn đoạn (nói về một phần tử của cảnh vô một khoảng thời hạn chắc chắn vô buổi sớm hoặc trưa / chiều), VD: cảnh nương rẫy vô giữa trưa, hoặc cảnh quần thể vườn vào khi rạng đông đang được lên,…

- Tiếp theo đuổi câu mở màn là những câu văn mô tả từng hình hình ảnh, cụ thể rõ ràng của cảnh theo đuổi thời hạn xác lập, thể hiện tại sự để ý cảnh vật bởi vì nhiều giác quan tiền ( đôi mắt nom, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) ; lưu ý người sử dụng nhiều kể từ ngữ khêu gợi mô tả, người sử dụng cơ hội đối chiếu, nhân hóa nhằm thực hiện mang đến đoạn văn sống động, thú vị.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b

II-1.a

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 với đáp án

b) (1) vũ

(2) lâu

2. (1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

3. Điền từ: đám, dập dềnh, áp, thư thả, kề, vây hãm, trắng nuột, phụt, tõm

4. Tham khảo: (1) Đoạn văn mô tả sân vườn cây vô buổi sáng

Giữa vườn cây nổi trội những cây xoài cao lớn, lá xanh rì đậm. Cành bên trên cành bên dưới chi chít những trái khoáy xoài chín vàng ươm nom thiệt quí đôi mắt. Những tia nắng nóng ban mai len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái khoáy, rọi xuống mặt mũi khu đất giống như những đốm hoa. Tiếng chim ríu rít gọi nhau vô vòm lá. Gió trả mùi hương xoài thơm nức nhẹ nhàng tỏa khắp từng quần thể vườn.

(2) Đoạn văn mô tả cảnh nương rẫy vô buổi trưa

Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nom xa xôi như cái tổ chim. Những sợi thừng kể từ chòi canh kéo dài cho tới những thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua chim. Mỗi Lúc người vô chòi canh rung rinh thừng hoặc khi với cơn gió thổi mạnh, những cánh tay “bù nhìn” lại khua lên, tất nhiên giờ mõ kêu “lắc cắc, rung lắc cắc” nghe thiệt vui vẻ tai. Những chú chim rừng vừa phải sà xuống nương ngô còn chưa kịp moi phân tử vô bắp, nghe giờ động bộp chộp cất cánh vút lên khung trời rực nắng nóng chói lóa.

(3) Đoạn văn mô tả cảnh cánh đồng vô buổi chiều

Những con cái chim chìa vôi cất cánh dập dờn bên trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn trặn một khi rồi vụt cất cánh lên rất cao với group hình tam giác. Đàn chim bụng white ấy đột thay đổi màu vàng nhấp nhoáng rồi hóa trở thành những chấm đen kịt cất cánh về phía mặt mũi trời lặn. Mặt trời vẫn lặn lừ đừ rãi xuống chân mây. Tôi với cảm hứng mặt mũi trời tiếp tục rơi xuống cánh đồng và tôi rất có thể chạy cho tới vị trí nó rơi xuống một cơ hội đơn giản.

(Dẫn theo đuổi Văn mô tả tuyển chọn lựa chọn, NXB Giáo dục đào tạo, 1997 )

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 5 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.