phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Câu hỏi:

18/03/2020 4,898

A. Các quy trình tương quan trực tiếp cùng nhau là phát triển, phân hoá tế bào và đột biến hình hài những cơ sở và cơ thể

Bạn đang xem: phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Đáp án chủ yếu xác

B. Các quy trình tương quan trực tiếp cùng nhau là phát triển và phân hoá tế bào

C. Các quy trình tương quan trực tiếp cùng nhau là phát triển và đột biến hình hài những cơ sở và cơ thể

D. Các quy trình tương quan trực tiếp cùng nhau là phân hoá tế bào và đột biến hình hài những cơ sở và cơ thể

Đáp án A

Phát triển của khung người động vật hoang dã là quy trình đổi khác bao hàm phát triển, phân hóa tế bào và đột biến hình hài cơ thể

Ví dụ: Nòng nọc rộng lớn, đứt đuôi và phát triển thành ếch con 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những ứng động này sau đấy là ứng động sinh trưởng?

A. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sớm, hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

B. Lá cây họ đỗ xoè đi ra và khép lại, khí khổng đóng góp mở

C. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sớm, khí khổng đóng góp mở

D. Sự đóng góp cởi của lá cây trinh tiết nữ giới khí khổng đóng góp mở

Câu 2:

Vì sao thói quen tiếp thu kiến thức ở người và động vật hoang dã với hệ thần kinh trung ương trở nên tân tiến được tạo hình cực kỳ nhiều?

A. Vì sinh sống nhập môi trường thiên nhiên phức tạp

B. Vì tạo hình ông tơ contact mới mẻ trong những nơron

C. Vì số tế bào thần kinh trung ương thật nhiều và tuổi hạc lâu thông thường cao

D. Vì có rất nhiều thời hạn nhằm học tập tập

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

I. Khí khổng đóng góp hoặc cởi vì thế tác động thẳng của sự việc trương nước hay là không trương nước của tế bào phân tử đậu.

II. Khí khổng đóng góp nhập đêm hôm, còn ngoài sáng sủa khí khổng luôn luôn cởi.

III. Khí khổng đóng góp Khi cây háo nước, bất luận nhập buổi ngày hoặc đêm hôm.

Xem thêm: polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

IV. Khi tế bào phân tử đậu của khí khổng trương nước, khí khổng tiếp tục đóng góp lại.

Số phương án đích thị là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Câu 4:

Điều này không đúng lúc nói đến sinh đẻ của động vật?

A. Động vật lưỡng tính sinh đi ra cả nhị loại phú tử đực và cái

B. Động vật đơn tính chỉ sinh đi ra một loại phú tử đực hoặc loại. 

C. Động vật đơn tính hoặc lưỡng tính chỉ mất mẫu mã sinh đẻ hữu tính.

D. Có động vật hoang dã đối với cả nhị mẫu mã sinh đẻ vô tính và hữu tính

Câu 5:

Đột biến hóa cấu tạo NST ý nghĩa với tiến thủ hóa, vì

A. tạo đi ra những thể đột biến hóa với mức độ sinh sống và tài năng sinh đẻ cao

B. tạo đi ra những alen đột biến hóa là mối cung cấp nguyên vật liệu sơ cung cấp mang lại tiến thủ hóa

C. tạo đi ra những biến hóa dị tổng hợp là mối cung cấp nguyên vật liệu loại cung cấp mang lại tiến thủ hóa

D. tham gia nhập chế độ cơ hội li dẫn theo tạo hình loại mới

Câu 6:

Một quần thể với tần số loại ren ban đầu: 0,4AA : 0,2aa : 0,4Aa. hiểu rằng những thành viên dị thích hợp tử chỉ mất tài năng sinh đẻ vày một nửa đối với tài năng sinh đẻ của những thành viên đồng thích hợp tử. Các thành viên với loại ren AA và aa với tài năng sinh đẻ như nhau. Sau một mới tự động thụ phấn thì tần số thành viên với loại ren dị thích hợp tử tiếp tục là

A. 12.5%.

B. 6,25%.

C. 50%.

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

D. 25%