phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng

Câu hỏi:

12/10/2019 113,088

A. Chu kỳ của sóng chủ yếu vị chu kỳ luân hồi xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng

B. Tần số của sóng chủ yếu vị tần số xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ.

C. Bước sóng là quãng đàng sóng tương truyền được nhập một chu kỳ luân hồi.

D. Tốc chừng của sóng chủ yếu vị vận tốc xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Tốc chừng làn truyền sóng cơ là vận tốc Viral trộn xấp xỉ được xem vị v = λ/T = λf. Còn vận tốc xấp xỉ của những thành phần xấp xỉ được xem vị v = u’(t).

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ học tập sở hữu tần số f = 1000 Hz Viral nhập không gian. Sóng này được gọi là

A. tiếng động.

B. hạ âm

C. siêu thanh.

D. cao tần.

Câu 2:

Chọn câu sai Khi nói tới sóng ngừng xẩy ra bên trên sợi dây:

A. hai điểm đối xứng nhau qua quýt điểm nút luôn luôn xấp xỉ nằm trong trộn.

B. Khoảng cơ hội thân thích điểm nút và điểm bụng ngay lập tức kề là một trong những phần tư bước sóng.

C. Khoảng thời hạn thân thích nhì lượt tiếp tục chão doãi trực tiếp là nửa chu kì.

D. Hai điểm đối xứng nhau qua quýt điểm bụng luôn luôn xấp xỉ nằm trong trộn.

Câu 3:

Tốc chừng truyền sóng cơ học tập tăng dần dần trong số môi trường:

A. lỏng, khí, rắn.

Xem thêm: i suddenly remembered that i

B. rắn, khí, lỏng.

C. rắn, lỏng, khí

D. khí, lỏng, rắn.

Câu 4:

Người tao phân biệt sóng siêu thanh, hạ âm, tiếng động dựa vào

A. vận tốc truyền của bọn chúng không giống nhau

B. biên chừng xấp xỉ của bọn chúng.

C. bản hóa học vật lí của bọn chúng không giống nhau.

D. khả năng cảm thụ âm của tai người. 

Câu 5:

Khi sở hữu sóng ngừng bên trên một sợi chão đàn hồi thì

A. khoảng cách thân thích điểm nút và điểm bụng ngay lập tức kề là một trong những nửa bước sóng

B. hai điểm đối xứng cùng nhau qua quýt một điểm nút luôn luôn xấp xỉ nằm trong pha

C. khoảng thời hạn sớm nhất thân thích nhì lượt sợi chão doãi trực tiếp là một trong những nửa chu kì sóng

D. toàn bộ những phần kể từ bên trên chão đều đứng yên

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ hành động tự nhiên sóng, bên trên điểm hành động tự nhiên luôn luôn sở hữu sóng phản xạ

A. nằm trong trộn với sóng cho tới.

B. ngược trộn với sóng cho tới.

C. cùng tần số với sóng cho tới.

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

D. khác chu kì với sóng cho tới.