phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

hint-header

Cập nhật ngày: 15-10-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Chia sẻ bởi: Trường Phạm


Phát biểu nào là tại đây ko chính với công nghiệp tạo ra mặt hàng chi phí dùng?

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm đặc biệt đa dạng và phong phú.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - nghệ thuật.

D

Đòi chất vấn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Chủ đề liên quan

Loại hình giao thông vận tải nào là tại đây nhất thiết rất cần được cải tiến và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày đặc tiện lợi mang lại ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố nào là tại đây với hiệu quả đưa ra quyết định so với sự cải tiến và phát triển, phân bổ và hoạt động và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cải tiến và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cải tiến và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, khu vực, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được tạo ra kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông, than thở đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông, củi mộc.

Ý nào là là điểm sáng của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học?

A

Đòi chất vấn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng nhanh chóng.

B

Thời gian giảo thiết kế cụt, tiến độ tạo ra giản dị và đơn giản.

C

Ít làm cho ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành nào là tại đây ko nằm trong công nghiệp tạo ra mặt hàng chi phí dùng?

Vai trò nào là tại đây ko chính với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng yêu cầu mỗi ngày của loài người về ăn uống hàng ngày.

B

Giải quyết nhu cậu về may khoác và sinh hoạt của loài người.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cải tiến và phát triển.

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

Sản phẩm của ngành công nghiệp thức ăn là

Phát biểu nào là tại đây ko chính với công nghiệp tạo ra mặt hàng chi phí dùng?

A

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm đặc biệt đa dạng và phong phú.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - nghệ thuật.

D

Đòi chất vấn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Loại hình giao thông vận tải nào là tại đây nhất thiết rất cần được cải tiến và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày đặc tiện lợi mang lại ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố nào là tại đây với hiệu quả đưa ra quyết định so với sự cải tiến và phát triển, phân bổ và hoạt động và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cải tiến và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cải tiến và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, khu vực, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được tạo ra kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông, than thở đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông, củi mộc.

Ý nào là là điểm sáng của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học?

A

Đòi chất vấn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng nhanh chóng.

B

Thời gian giảo thiết kế cụt, tiến độ tạo ra giản dị và đơn giản.

C

Ít làm cho ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành nào là tại đây ko nằm trong công nghiệp tạo ra mặt hàng chi phí dùng?

Vai trò nào là tại đây ko chính với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng yêu cầu mỗi ngày của loài người về ăn uống hàng ngày.

B

Giải quyết nhu cậu về may khoác và sinh hoạt của loài người.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cải tiến và phát triển.

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 8

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Sản phẩm của ngành công nghiệp thức ăn là