phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

Câu hỏi:

07/04/2020 48,574

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một trong những đại lượng đại số

D. Từ thông là một trong những đại lượng đem hướng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trải qua diện tích S S bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều:

Φ = B.S.cosα

Trong ê α=n, B  là góc phù hợp bởi vì pháp tuyến n  của mặt mũi phẳng phiu khuông chạc và véc tơ chạm màn hình kể từ B .

Đơn vị kể từ thông là vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2.

Như vậy tao nhận biết từ thông là một trong những đại lượng đại số, vô hướng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ trải qua khuông chạc đem diện tích S S bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều đạt độ quý hiếm cực to khi

A. các lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông dây

B. những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi phẳng phiu khuông dây

C. những lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc góc 0o

D. các lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc góc 45o

Câu 2:

Một khuông chạc hình vuông vắn, cạnh nhiều năm 4cm, bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những lối mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi phẳng phiu khuông chạc góc 60°. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

Câu 3:

Một khuông chạc hình trụ đem diện tích S S = 2cm2 bịa đặt vô kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông chạc. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc là

A. 10-1Wb

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Từ thông là một trong những đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc bởi vì 0 khi khuông chạc dẫn bịa đặt vô kể từ ngôi trường đem những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi phẳng phiu khuông dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín rất có thể bởi vì 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một khuông chạc hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 25cm, được bịa đặt vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua quýt khuông chạc là 10-4Wb, chiều rộng lớn của khuông chạc thưa bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một khuông chạc hình vuông vắn đem cạnh nhiều năm 5cm, bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mũi phẳng phiu khuông chạc tạo nên với những lối mức độ từ 1 góc 30°. Từ trải qua mặt mũi phẳng phiu khuông chạc nhận độ quý hiếm này sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

D. 8,5.10-6Wb