phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

10/03/2022 21,576

A. Tốc chừng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm chạp.  

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt.

C. Đáp ứng rất đầy đủ sự cải cách và phát triển tổ quốc. 

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: A

Xu phía vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đuổi ngành ở VN là phù phù hợp với đòi hỏi vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa tiến bộ hóa vô ĐK VN lúc này, tuy vậy vận tốc vận động và di chuyển còn chậm chạp ko đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc vô quá trình mới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây không đúng với cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta?

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

Câu 2:

Hạn chế vô vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN thời hạn qua chuyện là

Câu 3:

Điểm đặc biệt quan trọng này sau đây không đúng với việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đuổi cương vực ở nước ta?

Câu 4:

Phát biểu này sau đây không đúng với chống III (dịch vụ) vô cơ cấu tổ chức GDP nước ta?

Câu 5:

Xu phía vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính theo đuổi cương vực ở nước ta không phải là

Câu 6:

Vùng cải cách và phát triển phát triển công nghiệp nhất ở VN là

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

Câu 8:

Phát biểu này tại đây chính với vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính ở VN hiện nay nay?

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

Câu 9:

Cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được vận động và di chuyển theo đuổi hướng

Câu 10:

Vùng trọng tâm phát triển thực phẩm, thức ăn lớn số 1 VN là

Câu 11:

Thành phần kinh tế tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính nước ta?