phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

Câu hỏi:

07/06/2022 24,750

A. Biên chừng nhiệt độ lớn số 1 và nhỏ nhất đều ở châu lục.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

B. Biên chừng nhiệt độ chừng ở hồ nước nhỏ rộng lớn ở châu lục.

Đáp án chủ yếu xác

C. Nhiệt chừng tối đa và thấp nhất đều ở hồ nước.

D. Nhiệt chừng ở chào bán cầu Tây cao hơn nữa chào bán cầu Đông.

Đáp án đích là: B

Do sự hít vào nhiệt độ và lan nhiệt độ của khu đất nhanh chóng rộng lớn nước nên hồ nước đem biên chừng nhiệt độ nhỏ, châu lục đem biên chừng nhiệt độ rộng lớn. Đất hấp thụ nhiệt độ nhanh chóng rộng lớn tuy nhiên lan nhiệt độ cũng nhanh chóng rộng lớn. Nước hít vào nhiệt độ chậm chạp rộng lớn tuy nhiên lan nhiệt độ cũng chậm chạp rộng lớn -> Nhiệt chừng tầm năm tối đa và thấp nhất ở châu lục.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt chừng tầm năm thấp nhất ở

A. châu lục.

B. hồ nước.

C. chào bán cầu Đông.

D. chào bán cầu Tây.

Câu 2:

Càng về vĩ chừng cao

A. nhiệt độ chừng tầm năm càng rộng lớn.

B. thời hạn đem sự thắp sáng càng lâu năm.

C. góc chiếu của tia mặt mày trời càng rộng lớn.

D. biên chừng nhiệt độ chừng của năm càng tốt.

Câu 3:

Các yếu tố thực hiện mang lại vùng xích đạo đem mưa thật nhiều là

A. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, frông giá, bão Mậu dịch.

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

B. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, những núi cao, bão Mậu dịch.

C. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, loại biển lớn lạnh lẽo.

D. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, loại biển lớn giá.

Câu 4:

Từ xích đạo về cực kỳ có

A. nhiệt độ chừng hạ thấp, biên chừng nhiệt độ chừng tầm năm tách.

B. góc chiếu của tia phản xạ mặt mày trời tăng, nhiệt độ chừng hạ thấp.

C. nhiệt độ chừng tầm năm tách, biên chừng nhiệt độ chừng năm tăng.

D. biên chừng nhiệt độ chừng năm tăng, nhiệt độ chừng tầm năm tăng.

Câu 5:

Các yếu tố thực hiện mang lại vùng ôn đới mưa nhiều là

A. bão Tây ôn đới, loại biển lớn giá.

B. bão Tây ôn đới, loại biển lớn lạnh lẽo.

C. áp thấp ôn đới, bão Mậu dịch.

D. áp thấp ôn đới, bão Đông cực kỳ.

Câu 6:

Nhân tố này tại đây tác động nhiều tới việc không giống nhau về nhiệt độ chừng thân thiết bờ Đông và Tây lục địa?

A. Dòng biển lớn lạnh lẽo, chừng cao địa hình.

B. Độ cao địa hình, những vĩ chừng địa lí.

C. Các vĩ chừng địa lí, loại biển lớn giá.

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong truyện lặng lẽ sa pa

D. Dòng biển lớn giá, loại biển lớn lạnh lẽo.