phát biểu nào dưới đây không đúng

Câu hỏi:

14/08/2019 21,247

A. Nguyên tắc công cộng nhằm điểu chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở thành vẹn toàn tử

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây không đúng

B. Tính Hóa chất đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử

C. hốc sút chất hóa học đột biến đi ra loại điện

Đáp án chủ yếu xác

D. Bản hóa học của làm mòn sắt kẽm kim loại là quy trình lão hóa khử

Đáp án C

C sai. hốc sút năng lượng điện hóa mới mẻ đột biến đi ra loại điện

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy những sắt kẽm kim loại đều rất có thể pha chế vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột của bọn chúng với năng lượng điện đặc biệt trơ là

A. Cu, Ca, Zn

B. Fe, Cr, Al

C. Li, Ag, Sn

D. Zn, Cu, Ag

Câu 2:

Kim loại này tiếp sau đây chỉ được pha chế vày cách thức năng lượng điện phân rét mướt chảy?

A. Cu.

B. Zn.

C. Fe.

D. K.

Câu 3:

Cho mặt hàng những kim loại: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mượt nhất nhập mặt hàng là

A. Al.

Xem thêm: ngày hôm qua đâu rồi

B. Cr.

C. Na.

D. Cu.

Câu 4:

Những đặc điểm vật lý cơ công cộng của sắt kẽm kim loại là:

A. Tính mềm, sở hữu ánh kim và đặc biệt cứng.

B. Tính mềm, tính dẫn năng lượng điện, sức nóng nhiệt độ chảy cao.

C. Tính dẫn năng lượng điện, dẫn sức nóng, sở hữu ánh kim, sở hữu lượng riêng rẽ rộng lớn.

D. Tính mềm, tính dẫn năng lượng điện, dẫn sức nóng, và sở hữu ánh kim.

Câu 5:

Cho khí CO2 dư trải qua lếu hợp ý bao gồm CuO, MgO, Al2O3. Sau phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn gồm:

A. Cu, Al2O3, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, MgO, Al2O3.

D. Cu, Mg, Al.

Câu 6:

Nguyên tắc công cộng nhằm pha chế sắt kẽm kim loại là:

A. Khử những cation kim loại

B. Oxi hóa những cation kim loại

C. Oxi hóa những kim loại

Xem thêm: đặc điểm của thấu kính hội tụ

D. Khử những kim loại