phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phản ứng này sau đó là phản xạ nhiệt độ nhôm?

  Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

  • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
  • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
  • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
  • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng nhiệt độ nhôm: Al tính năng oxit sắt kẽm kim loại sau Al ở t0c

  → Đáp án A

Mã câu hỏi: 154378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại này tại đây ko tính năng với hỗn hợp CuSO4?
 • Kim loại này sau đó là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Khí X sinh đi ra vô quy trình nhen nhiên liệu hóa thạch, cực kỳ độc và thực hiện độc hại môi trường xung quanh. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo nên ancol với công thức là
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện xanh rớt giấy má quỳ tím?
 • Chất này tại đây lưỡng tính?
 • Sắt với số lão hóa +3 vô hợp ý hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây với phản xạ trùng hợp?
 • Phản ứng này sau đó là phản xạ nhiệt độ nhôm?
 • Số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử glucozơ là
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, km loại này tại đây tan không còn vô một lượng dư nước?
 • Chất này tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Dung dịch KOH tính năng với hóa học này tại đây tạo nên kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất này sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?
 • Thủy phân triolein vô hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và muối bột X. Công thức muối bột X là?
 • Công thức chất hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất này tại đây có một link thân phụ vô phân tử?
 • Chất X với công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chủ yếu của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn tính năng trọn vẹn với cùng một lượng dư hỗn hợp CuSO4 chiếm được 9,6 gam Cu. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Al vày một lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được V lít H¬2. Giá trị của V là
 • Hydrocacbon tiếp tục sinh đi ra vô thực nghiệm bên trên là?
 • Phát biểu này sau đó là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% chiếm được m gam glucozơ. Giá trị của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala tính năng không còn với cùng một lượng dư hỗn hợp NaOH, đun rét. Số mol NaOH tiếp tục nhập cuộc phản xạ là 0,2 mol. Giá trị m là
 • Chất X được tạo nên trở nên vô cây trái nhờ quy trình quan liêu hợp ý. Tại ĐK thông thường, X là hóa học rắn vô đánh giá. Thủy phân X nhờ tính năng axit hoặc enzim chiếm được hóa học Y với phần mềm thực hiện dung dịch tăng lực vô nó học tập. Chất X và Y theo lần lượt là?
 • Phát biểu này sau đó là sai?
 • Hỗn hợp ý FeO, Fe2O3 tính năng với cùng một lượng dư hỗn hợp này tại đây ko chiếm được muối bột Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổ hợp vô group này là
 • Giá trị của V là?
 • Hỗn hợp ý X bao gồm nhị este với công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Số lượng đánh giá chính là?
 • Giá trị của m là??
 • Thủy phân trọn vẹn triglixerit X vô hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng tuyên bố chính là?
 • Tiến hành thực nghiệm theo dõi quá trình sau: Bước 1: Cho vô nhị bình cầu từng bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học E (C9H16O4, chứa chấp 2 chức este) vày hỗn hợp NaOH, chiếm được sản
 • Phần trăm lượng của X vô E là?
 • Giá trị của m sớm nhất có mức giá trị này bên dưới đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA